Позив на Јавну расправу о Нацрту закона о инспекцијама Републике Српске

Народна скупштина Републике Српске је на шестој редовној сједници, одржаној 24 – 27. септембра 2019. године, усвојила Нацрт закона о инспекцијама Републике Српске, а Закључком број: 02/1-021-933/19 од 27.09.2019. године („Службени гласник Републике Српске“), одлучила да се исти упути на Јавну расправу, коју проводи Министарство управе и локалне самоуправе, јер се наведеним Нацртом закона уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције.

С тим у вези, обавјештавамо Вас да евентуалне примједбе и сугестије на Нацрт закона о инспекцијама Републике Српске можете дати у књизи отвореној за примједбе и сугестије у канцеларији број 13, Општинске управе општине Гацко, сваким радним даном од 21.10. до 08.11.2019. године, од 12 до 14 часова.

Позивају се сви носиоци извршних функција, привредна друштва, јавна предузећа и јавне установе, те стручна јавност са подручја општине Гацко, да узму активно учешће у јавној расправи.

Нацрт закона о инспекцијама Републике Српске објављен је на интернет страници Општине Гацко www.gacko-rs.info и изложен у холу зграде Општинске управе општине Гацко и канцеларији број 13. гдје је отворена књига примједби и сугестија.

Контакт особа за провођење Јавне расправе у Општинској управи општине Гацко је еколошки инспектор Лазар Окиљевић.

Подијелите вијест