Подстицајна средства за производњу меркантилне пшенице – обавјештење

Из Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, обавјештавају све пољопривредне произвођаче са подручја општине Гацко, који су у јесењој сјетви 2013. године засијали најмање 2 хектара меркантилне пшенице, да се пријаве у Административну службу општине, канцеларија бр. 17, ради остваривања права на подстицајна средства.

Подстицајна средства за производњу меркантилне пшенице у 2014. години утврђују се у износу од 250 КМ/ха, и одобравају се за површине  регистроване као обрадиве у Регистру пољопривредних газдинстава, на којима је извршена јесења сјетва меркантилне пшенице у 2013. години.

Обрачун и исплата подстицајних средстава извршиће се двократно и то:

1)  први обрачун у износу од 125,00 КМ/ха у прољеће 2014. године,                                                                 2) други обрачун у износу од 125,00 КМ/ха након извршене жетве и утврђене висине приноса.

За остваривање права на први дио подстицајних средстава, регистровани пољопривредни произвођачи морају испуњавати следеће услове:

а) да засију минимално 2 ха меркантилне пшенице,                                                                                             б) да уз захтјев приложе фискални рачун на коме је назначено име подносиоца захтјева.

За остваривање права на други дио подстицајних средстава, регистровани пољопривредни произвођачи морају испуњавати следеће услове:

а) да остваре минималан принос од 4 т/ха,                                                                                         б) да приложе податке о ускладиштеним количинама меркантилне пшенице у форми потписане и овјерене изјаве о ускладиштеним количинама пшенице у властитим силосима или доказ о продатим, односно ускладиштеним количинама пшенице од откупљивача или складиштара, која их прослеђују Агенцији.

Крајњи рок за подношење пријава је 02. децембар 2013. године.

Подијелите вијест