Општинска изборна комисија Гацко: Расписивање и одржавање избора за чланове Савјета Мјесних заједница

Општинска изборна комисија Гацко обавјештава све политичке странке, удружења грађана и грађане мјесних заједница општине Гацко да је Скупштина општине Гацко, на сједници одржаној 28. фебруара 2017. године донијела Одлуку о расписивању и одржавању избора за чланове Савјета Мјесних заједница: Автовац (7 чланова), Бистрица (5 чланова), Брљево (5 чланова), Врба (5 чланова), Гацко (7 чланова), Кула (5 чланова), Надинићи (6 чланова), Степен (5 чланова) и Фојница (5 чланова).

Избори ће бити одржани у недељу, 23. априла 2017. године у времену од 09:00 до 17:00 часова.

Изборе за Савјете Мјесних заједница спроводи Општинска изборна комисија Гацко и бирачки одбори у складу са одредбама Изборног закона Републике Српске, Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице, Закона о локалној самоуправи, Сатута општине Гацко и Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине Гацко.

Кандидате за чланове савјета мјесних заједница могу предлагати све политичке странке које на подручју општине Гацко имају општински одбор или други вид организације, удружења грађана која дјелују на подручју општине Гацко и групе грађана (овлаштени предлагачи) и то:
-најмање 30 грађана који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице, а мјесна заједница има до 1000 регистрованих бирача;
-најмање 50 грађана који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице, а мјесна заједница има од 1000 до 5000 регистрованих бирача,
-најмање 70 грађана који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице, а мјесна заједница има од 5000 до 10000 рагистрованих бирача.
Овлаштени предлагачи предлажу највише онолико кандидата колико се бира чланова савјета за ту мјесну заједницу, а предложени кандидати морају бити уписани у Централни бирачки списак и имати пребивалиште на подручју мјесне заједнице за коју се кандидују на дан расписивања избора (28.02.2017. године).

Приликом предлагања овлашћени предлагачи морају водити рачуна о равноправној полној заступљености у складу са чланом 20. Закона о равноправности полова у БиХ, тако да је један од полова заступљен најмање 40% на кандидатској листи, као и територијалној заступљености мјесне заједнице.

Захтјеви за овјеру кандидатских листи подносе се Општинској изборној комисији Гацко на прописаним обрасцима, а рок за предају кандидатских листи је 07.04.2017. године до 15:00 часова.

Овлашћени предлагачи чија кандидатска листа буде овјерена имају право да предлажу по једног члана бирачког одбора и његовог замјеника за мјесне заједнице за које су поднијели кандидатску листу за избор чланова савјета мјесне заједнице. Чланови и замјеници бирачког одбора морају бити уписани у извод из Централног бирачког списка за мјесну заједницу за коју се предлажу за именовање и морају имати најмање завршену средњу школу, односно III, IV или V степен стручне спреме, стручност и искуство у провођењу избора.

Приједлози за чланове бирачког одбора подносе се Општинској изборној комисији у писаној форми најкасније до 10. априла 2017. године до 15:00 часова.

Овлаштени предлагачи могу поднијети захтјев за акредитовање посматрача изборних активности на бирачким мјестима за сваку мјесну заједницу. Захтјев се подноси Општинској изборној комисији Гацко на прописаном обрасцу уз који се прилаже својеручно потписана изјава за сваког акредитованог посматрача о поштовању тајности гласања. Крајњи рок за предају захтјева за акредитовање посматрача је 13.04.2017. године до 15:00 часова.

Сви потребни обрасци могу се преузети у сједишту Општинске изборне комисије (канцеларија Црвеног крста, Немањина бр. 4 ) или на сајту општине Гацко(www.gacko-rs.info). Све додатне информације могу се добиту путем телефона 059/472-426 или 059/471-309.

Обавјештење Упутство Захтјев Изјава Инструкције о расподјели кандидата Образац бр.1 Образац бр.2.1. Образац бр.2 Образац бр.3 Образац бр.4

Подијелите вијест