Општина Гацко: Захтјев за признавање статуса жртве ратне тортуре

Дана 05. октобра 2018. године, у “Службеном гласнику Републике Српске” број 90/18, на снагу је ступио Закон о заштити жртава ратне тортуре.

Жртвом тортуре у смислу овог Закона сматра се:

  • Лице које је незаконито било лишено слободе, затворено или му је била ограничена слобода кретања у било ком затвореном или отвореном простору који је служио за ту сврху (логор, затвор, сабирни центар, кућни затвор те друга мјеста затварања), а за вријеме доживљене тортуре је било малољетно, као и
  • Лице над којим је против његове воље извршено силовање или било који облик сексуалног злостављања (жртва сексуалног насиља).

Захтјев за признавање статуса жртве тортуре и права у складу са овим Законом, може се поднијети у року од 5 година од дана ступања на снагу Закона.

За све детаљније информације потребно је обратити се у канцеларију број 3. Службе за борачко – инвалидску заштиту општине Гацко.

Подијелите вијест