Oпштина Гацко: Упутство о начину и елементима израде буџета за 2017. годину

Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности општине Гацко започело је активност на изради  буџета општине Гацко за 2017. годину.

У ову процедуру буџетски корисници се укључују подношењем својих захтјева. Приједлог захтјева потребно је сачинити на основу Упутства за припрему буџета општине Гацко за 2017. годину, a подносиоци захтјева су буџетски корисници  који се финансирају из буџета.

У циљу израде нацрта буџета општине Гацко сви буџетски корисници  су дужни да сачине свој буџетски захтјев за буџетске издатке и захтјев за додатна средства за буџетске издатке чије финасирање не може да се усклади са ограничењима садржаним у инструкцијама Министарства (приједлог финансијског плана) за наредну годину и доставе га Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности  до 15.09.2016. године.

Буџетски захтјев корисника, који послује као самостални правни субјект, треба претходно да буде одобрен од стране надлежног органа, у складу са његовим Статутом.

Овјерени буџетски захтјеви са изјавом о фискалној одговорности се достављају Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности или на:  nacogac@teol.net и racogac@teol.net

Упутство са прилозима налази се и на страници: www.gacko-rs.info у категорији документи.

Упуство о начину и елементима израде буџета

прилог-1

Прилог-2

Прилог-3

Прилог-4

Подијелите вијест