Општина Гацко: Одржана друга сједница Анкетног одбора

Данас је у кабинету предсједника Скупштине општине Гацко, засједао Анкетни одбор који је одржао другу сједницу.

Присуствовало је пет чланова Анкетног одбора, предсједник Скупштине општине Гацко, представници Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Стручне службе начелника општине и Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту. Представници надзорног одбора над пројектом водоснабдијевања, иако су позвани, нису присуствовали састанку.

Донесен је сљедећи закључак:

Обавезује се Одјељење за приреду, финансије и друштвене дјелатности да до сљедећег састанка достави информације о капиталним пројектима и то доградњи водоводног система Придворица, изградњи спортске дворане, зграде старе општине и старачког дома.

Потребно је доставити вриједност пројеката, колико је средстава утрошено до сада, из којих прихода су финансирани и колико још средстава недостаје да се пројекти заврше.

Наредна сједница планирана је у петак у 13:30 часова.