Општина Гацко: Oбразац пријаве на Јавни конкурс

Начелник општине Гацко расписује Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста службеника у Општинској управи општине Гацко, на неодређено вријеме и то:

Самостални стручни сарадник за управно рјешавање из области урбанизма и грађења – 1 извршилац.

Број Јавног конкурса: 02-120-13/23 од 28.02.2023. године.

У прилогу се налази ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ на конкурс.

Подијелите вијест