Општина Гацко: Јавни позив послодавцима за подстицајна средства у функцији запошљавања приправника

Општина Гацко расписује Јавни позив послодавцима за подстицајна средстава у функцији запошљавања приправника у 2018. години. У буџету општине Гацко за 2018. годину планирана су средства за субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима са циљем подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2018. години, а чија је укупна вриједност 50.000,00 КМ.

Подстицајна средства су планирана са циљем оспособљавања младих лица са евиденције незапослених у општини Гацко, због полагања приправничког испита и самосталан рад у струци. Приправнички стаж за лица са ВСС траје 12 мјесеци. У 2018. години суфинансираће се приправнички стаж за 15 младих високообразованих лица која се налазе на евиденцији Завода за запошљавање у Гацку.

Суфинансираће се бруто износ најниже плате (410,00КМ) за 15 приправника са ВСС у трајању од 5 мјесеци у 2018. години, а у буџету за 2019. годину планираће се средства за суфинансирање читавог приправничког стажа.

Право учешћа имају сви послодавци из Гацка који послују у општини Гацко и који испуњавају услове из Јавног позива.

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у Oпштини (канцеларија број 5) или преузети са сајта општине Гацко – www.gacko-rs.info.

Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања.

У прилогу можете преузети образац Захтјева као и текст Јавног позива са свим потребним информацијама, који је истакнут и на Огласној табли у згради Општине.

Јавни позив

Захтјев