Одржана Тринаеста редовна сједница СО Гацко

Јуче је одржана Тринаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко коју је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара Драгана Јегдића, замјеника начелника општине Радоице Антуновића,  начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Драгана Паповића, начелника Одјељења за општу управу, Зорице Супић, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алексе Зеленовића, начелника Одјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, руководиоца службе за интерну ревизију Наде Зеленовић, службеника за односе са јавношћу и Радио Гацка.

На сједници је разматрано 17. тачака дневног реда.

На почетку засједања одборници опозиције негодовали су на садржај Записника са Дванаесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко, одржане 08.06.2018. године. Записник је усвојен већином гласова, а на сугестију одборника опозиције накнадно је унешена реченица у којој стоји да “одборници СНСД и одборник ДНС подносе оставке на чланство у радним тијелима СО Гацко и да неће учествовати у њиховом даљем раду, као ни остали чланови ове двије странке…”.

Информација о реализацији Плана мјера за отклањање недостатака утврђених у Извјештају ГС за РЈС РС о ревизији Консолидованог финансијског изјештаја Општине Гацко за период 01.01.-31.12.2016. године, након дискусије, прихваћена је са 10 гласова за и 7 против. Замјерка одборника опозиције односила се на чињеницу да све активности нису проведене у договореним роковима. У закључку Информације стоји да у циљу потпуног поштовања и провођења препорука Главне службе за ревизију ЈС, одговорни у Општинској управи и јавним установама дужни су да у што краћем року изврше усаглашавање свих појединачно утврђених недостатака, како би План мјера у цјелости био реализован и примјењиван у даљем раду.

Већином гласова усвојен је и Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2017. годину. Уводничар по овој тачки био је начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Драган Паповић. Између осталог, Паповић је појаснио да је овај документ сачињен на основу буџета, те да се неовисно од буџета не може тумачити.

Једногласно је усвојен Извјештај Комисије о стању животне средине, природног и културног наслеђа на подручју општине Гацко са Приједлогом мјера, у циљу побољшања квалитета заштите. Извјештај је похваљен као до сада најбоље урађен и комплетан документ који се нашао пред одборницима. Једногласно је усвојен и приједлог одборника опозиције којим се надлежно општинско одјељење обавезује да до децембра мјесеца достави информацију о стању у овој области и проведеним мјерама. На приједлог комисије за заштиту околине, културног и природног наслеђа, једногласно су прихваћени и приједлози закључака да се покрене процедура за проглашење споменика природе “Пећина у Драмешини (Врелска пећина)” као и процедура за проглашење непокретног културног добра од изузетног значаја (просторно културно – историјска цјелина или знаменито мјесто) “Придворица”.

Програм уређења градског грађевинског земљишта за 2018. годину усвојен је са 10 гласова за и 6 против. Начелник одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алекса Зеленовић, појаснио је да Програм садржи избор приоритетних објеката комуналне инфраструктуре и планиране активности које су утврђене по основним критеријумима. Осврнуо се на радове који су у току као и на оне за које је пројектна документација већ припремљена. По ребалансу буџета за 2018. годину, како је нагласио Зеленовић, потребно је 2 милиона и 760 хиљада да се план спроведе, јер као је рекао „ово је капитална година када се у општини раде споменик, трг, водовод“ итд.

На јучерашњем засједању већином гласова усвојен је Извјештај о раду ЈП „Водовод“ А.Д. Гацко за 2017. годину. Директор Водовода, Горан Лучић, рекао је да је финансијска ситуација предузећа лоша, али уз подршку Општине знатно ће смањити даље губитке. Замјеник начелника општине, Радоица Антуновић, рекао је да ће општина учинити све у складу са могућности како би ситуација у овом предузећу била боља. Једногласно је прихваћен приједлог закључка да се предузеће Водовод ангажује у свим радовима који ће се финансирати по основу Програма прихода од посебних намјена за шуме, у износу од 106 хиљада. Једногласно је усвојен и приједлог одборника опозиције о новом начину наплате воде у зградама које су регистроване као етажне заједнице.

 Са 10 гласова усвојен је и Извјештај о раду ЈП „Комус“ А.Д. Гацко за 2017. годину. Критике су се могле чути од одборника опозиције када је у питању чистоћа града. В. Д. директора предузећа, Александар Маљевић, рекао је да Комус нема средстава за подземне контејнере, те да ће у наредном периоду након стабилизације времена, радници Комуса више посветити чистоћи и прању улица.

Већином гласова усвојен и је Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2017. годину, и прихваћена Информација о стању локалних путева и улица и других јавних објеката од значаја за општину Гацко за 2017. годину.

Без дискусије, већином гласова прихваћена је Информација о заштити сточног фонда општине Гацко за 2017. годину, те усвојени и Извјештаји о раду Опште земљорадничке задруге „Гацко“ и Општинске организације Црвеног крста Гацко за 2017. годину.

Већином гласова прихваћена је и Информација о броју незапослених лица по квалификационој структури у општини Гацко.

Утврђен је нацрт Приједлога Одлуке о установљавању општинских награда и признања – Повеља Општине Гацко „Васиљ Грђић” и Плакета Свете Тројице који се дају на јавну расправу, те Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Центар за социјални рад Гацко.

Ријешена су питања имовинско – правних односа, а на крају је постављено и једно одборничко питање.

Подијелите вијест