Одржана Tрећа редовна сједница Скупштине општине Гацко

Јуче је одржана Tрећа редовна сједница Скупштине општине Гацко. Сједницу је отворио предсједник СО-е Рајко Паповић, у присуству потпредсједника СО-е Василијa Лажетићa, начелника општине др Огњена Милинковића, замјеника начелника Синише Мандића, В.Д. начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Дарке Унковић, ССС за скупштинске послове Иване Говедарица Мучибабић, службеника за односе са јавношћу, новинара Радио Гацка, БН ТВ и АТВ.

Сједници је присуствовало 17 одборника, док је одборнику из Социјалистичке партије Српске – СПС добијање цертификата у процедури.

На приједлог предсједника СО-е Рајка Паповића у дневни ред је уврштена тачка: План расподјеле средстава за спортске клубове и удружења који је донио савјет за спорт.

На приједлог одборника опозиције, Радоице Антуновића, на дневни ред је стављена тачка приједлог закључка СО-е за рјешавање статуса радника Општинске управе и Јавних установа чији је оснивач СО-е Гацко, а којима је истекао или раскинут уговор о раду.

Након усвајања дневног реда, усвојен је записник са Друге редовне сједнице СО-е Гацко која је одржана 16. фебруара.

Једногласно су именована радна тијела eтичке комисије части, oдбора за заштиту људских права, друштвени надзор и представке, oдбора за здравље и савјета за културу.

На трећем редовном засједању Скупштине општине Гацко усвојен је приједлог буџета општине Гацко за 2021. годину са 10 гласова „за“ и 6 „уздржаних“.

Замјеник начелника општине Гацко, Синиша Мандић, у име предлагача упознао је јавност са структуром приједлога буџета по питању структуре средстава и структуре потрошње.

Како је у образложењу истакао замјеник начелника, приједлог буџета општине Гацко за 2021. годину планиран у износу од 13.879.000 КМ, а рађен је на бази процјењивих параметара развоја, цјелокупне економске ситуације и препорука датих у документу оквирног буџета за 2021 – 2023. годину.

Структуру средстава чине: порески приходи који износе 4.820.500 КМ и непорески приходи 6.856.000 КМ, трансфери између или унутар јединица власти у износу од 271.300 КМ, примици од финансијске имовине 60.000 КМ, примици од нефинансијске имовине износи 10.000 КМ, примици од задужења који износе 1.150.000 КМ и остали примици који износе 77.892 КМ као и расподјела суфицита из ранијих година у износу од 633.308 КМ.

Буџетска потрошња код већине буџетских корисника планирана је у нешто већем обиму, а на основу извјесних трошкова и издатака који се очекују у 2021. години. На бази пројектованих буџетских средстава за 2021. годину, планирана је буџетска потрошња у износу 13.879.000 КМ, а од тога буџетски расходи 10.062.420 КМ.

На исти начин усвојена је и Одлука о извршењу Буџета општине Гацко за 2021. годину – 10 одборника је било „за“, а 6 „уздржаних“.

Усвојен је план расподјеле средстава за спортске клубове и удружења са закључком да се направе појединачни састанци са представницима клубова у циљу унапређења спорта.

Једногласно је усвојен приједлог плана утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2021. годину.

Извјештај Анкетног одбора Гацко усвојен је са 10 гласова „за“ и 6 „уздржаних“.

Анкетни одбор одржао је пет радних састанака, са задатком да утврди степен реализације започетих инвестиција и набавки у општини Гацко. У питању су реконструкција зграде старе општине, изградња спортске дворане, доградња водоводног система, као и изградња дома за збрињавање старих лица.

Зграда старе општине – До сада је утрошено око 380.000,00 КМ, неки од започетих уговора су и раскинути у фази реализације. За стављање објекта у функцију, потребни су обимни грађевински радови и значајна финансијска средства, као и ревизија пројекта на основу којих су досадашњи радови извођени, а нису никада окончани.

Изградња спортске дворане – До сада је утрошено цца 1.100.000,00 КМ, а за реализацију уговорених и започетих радова потребно је још издвојити око 2.500.000,00 КМ. Након реализације уговора биће реализован само дио пројекта дворане јер уговором није обухваћено унутрашње уређење и опремање дворане као ни уређење околине, те околне инфраструктуре, што у грубој процјени може да износи још додатних пар милиона марака. Без наведеног, спортска дворана не може бити стављена у функцију.

Доградња водоводног система општине Гацко (Придворица – Гацко) – До сада је утрошено око 2.200.000,00 КМ, потребна су додатна финансијска средства за реализацију започетих радова  и износе око 3.300.000,00 КМ. Рок за реализацију предметних радова је истекао још прошле године, и то након пар анекса којима је рок продужен. Пројектовани капацитет од 30 l/s је упитан, а упитан је и стварни капацитет започетог пројекта и није извјесно да ће овај пројекат уопште ријешити недостатак воде.

Изградња дома за збрињавање старих лица – До сада је утрошено 210.000,00 КМ , а према нотарском уговору за куповину некретнине потребно је још 470.000,00 КМ. За стављање  објекта у функцију у складу са Законом потребно је додатно опремање и уређење објекта (цца више стотина хиљада КМ). Студија оправданости није урађена од стране стручних лица па је оправданост куповине овог објекта упитна са аспекта економске одрживости.

На дневном реду нашла се и информација о раду Савјета мјесних заједница на подручју општине Гацко за 2020. годину која је прихваћена једногласно. Сједници су присуствовали предсједници МЗ Гацко и МЗ Степен.

Једногласно и без дискусије усвојене су следеће тачке: Нацрт одлуке о комуналном реду,  одлука о оснивању Територијалне ватрогасно – спасилачке јединице Гацко и одлука о усвајању плана заштите од пожара општине Гацко.

На исти начин, усвојена је одлука о формирању општинског Штаба за ванредне ситуације и приједлог закључка о продужењу важења Стратегије развоја општине Гацко за период 2011 – 2020. година на 2021. годину.

Баз дискусије и једногласно усвојена је одлука о утврђивању вриједности непокретности на подручју општине Гацко по зонама, за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2021. години и одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Гацко у 2021. години. Овом одлуком утврђује се стопа за опорезивање непокретности које се налазе на подручју општине Гацко за 2021. у висини од  0,20 %.

Са 10 гласова „за“ и 6 „против“ донесена је одлука о престанку важења накнаде за рад предсједника Савјета мјесних заједница.

Једногласно је донесена одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана одбора за жалбе општине Гацко, као и одлука о висини накнаде за рад члановима одбора.

Приједлог закључка СО-е за рјешавање статуса радника Општинске управе и Јавних установа чији је оснивач СО-е Гацко, а којима је истекао или раскинут уговор о раду није усвојен.

Начелник општине Гацко, др Огњен Милинковић истакао је да радни однос неће прекидати породиљама и трудницама, члановима породица погинулих бораца и социјално угроженим категоријама. Нагласио је и да ће запошљавање радника којима је прекинут радни однос бити приоритет општинске власти.

Ријешена су питања имовинско – правних односа и постављено девет одборничких питања.