Одржана Шеста редовна сједница Скупштине општине Гацко

Јуче је одржана Шеста редовна сједница Скупштине општине Гацко. Сједницу је отворио предсједник СО-е Рајко Паповић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Василијa Лажетићa, начелника општине др Огњена Милинковића, замјеника начелника Синише Мандића, в.д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Миливоја Бољановића, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Дарке Унковић, начелника Одјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, начелника одјељења за општу управу Ранка Мастиловића, службеника за односе са јавношћу и новинара Радио Гацка.

На почетку засједања, са дневног реда је повучена тачка 12 – Приједлог одлуке о утврђивању критеријума за избор, именовање и разрјешење органа у јавним установама чији је оснивач Општина Гацко.

Jeдногласно је прихваћена Информација о стању локалних путева и улица (изградња и одржавање) и других јавних објеката од значаја за општину Гацко за 2020. годину. Укупна дужина локалних путева на територији општине Гацко износи 350 км, од тога је 155 км асфалтног коловоза.

Једногласно и без дискусије прихваћена је Информација о здравственој заштити сточног фонда општине Гацко за 2020. годину.

Једногласно је усвојен Извјештај о раду Опште земљорадничке задруге Гацко за 2020. годину.

Највећи дио активности Задруге током 2020. године, као и ранијих година, биле су усмјерене на послове који омогућавају остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди пољопривредним произвођачима, а које додјељује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Основни услов за остваривање било ког подстицаја је да пољопривредни произвођачи имају регистровано пољопривредно газдинство у АПИФ-у, а на подручју наше општине, до краја 2020. год. регистровано је 661. газдинство.

Начелник општине Гацко, др Огњен Милинковић упознао је јавност са процесом генотипизације гатачког сивог говечета. Према ријечима Милинковића, то је ресурс Гацка и Херцеговине и Општина Гацко ће стимулисати власнике који имају чиста грла гатачког говечета, како би их сачували.

Прихваћена је Информација о броју незапослених лица у општини Гацко, према квалификационој структури на дан подношења Информације. По изводу из тренутне евиденције Бироа Гацко на дан 30. јуни регистровано је 700 незапослених лица, што је за 56 мање у односу на исти период прошле године.

Са 10 гласова за и 7 уздржаних прихваћена је Информација о стању у привреди и предузетништву општине Гацко.

Са 13 за и 5 уздржаних прихваћена је Одлука о кредитном задужењу општине Гацко, према комерцијалној банци, за финансирање неизмирених обавеза у износу од 2.800.000,00 КМ. Кредитна средства усмјериће се за финансирање обавеза пренесених из претходних година, на шта је Сагласност дао Фискални савјет РС. Рок отплате кредита је седам година.

Начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Миливоје Бољановић, истакао је да ће се из кредита плаћати старе обавезе, али и студентске стипендије и пољопривредни подстицаји.

Остварени изворни приходи Буџета општине Гацко у 2020. години износе 8.915.771,00 КМ и то порески приходи 4.520.719,00 КМ и непорески приходи 4.395.052,00 КМ. Општина Гацко има три кредитна задужења, на основу дуга по дугорочним кредитима, са стањем на дан 30.06. у износу од 4.374.648,57 КМ.

У 2021. години, по постојећем кредитном задужењу за отплату ануитета доспијева износ од 802.086,00 КМ, што представља 9% изворних прихода из 2020. године.

Донесена је Одлука о одобравању средстава за реконструкцију гријања у ЈЗУ Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко. Из буџета општине Гацко одобриће се средства у износу до 100.000 КМ јер су котао и комплетна инсталација система гријања потпуно дотрајали.

Усвојен је Извјештај о раду Општинске борачке организације Гацко за 2020. годину са закључком да се изнађе могућност, у складу са законском регулативом, да се до почетка 2022. године запосле још четири незапослена дјетета из породица погинулих бораца.

Једногласно је усвојен Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста Гацко за 2020. годину.

Предсједник ОО Црвени крст, Бранислав Арнаутовић, уручио је плакету предсједнику Удружења Добровољних давалаца крви “Гацко” Мирославу Вуковићу у знак признања за несебичну хуманост показану кроз даривање крви ради спасавања живота и здравља других људи.

Једногласно је усвојен Нацрт Одлуке о условима, поступку и висини финансијске подршке за склапање брака, новорођено дијете и суфинансирање трошкова вантјелесне оплодње.

Права на финансијску подршку по овој Одлуци установљавају се због побољшања услова за задовољење основних потреба брачних другова, основних потреба дјеце, посебног подстицаја рађању дјеце на подручју општине Гацко, подршка материјано угроженим породицама са дјецом гдје су један или оба родитеља незапослена.

У склопу ове тачке разматрана је и Одлука о одобравању средстава за суфинансирање куповине уџбеника за ученике основне школе и закључак о реализацији пројекта “Пријатељи породице”.

Једногласно и без расправе усвојене су Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду, као и Одлуке о измјени дијела регулационог плана „Барица“. Предметна измјена регулационог плана „Барица“ односи се на подручје које се налази у склопу парцеле између Самачког хотела и насеља Воћњак, а чија је површина цца 9200 м2.

Једногласно је Донесена и Одлука о престанку важења Одлуке о уступању на коришћење пословног канцеларијског простора.

За директора ЈЗУ Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко именована је Невена Миљковић Мандић, специјалиста гинекологије и акушерства. Недељка Достинић, професор филозофије и социологије, именована је за директора ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко, док је Мира Копривица, дипломирани економиста, именована је за директора ЈУ „Културно спортски центар“ Гацко.

Једногласно је донесена Одлука о расписивању избора за савјете мјесних заједница за 12.09.2021. године. Избори за чланове Савјета мјесних заједница одржаће се 12. септембра, а гласање ће се обавити у свакој мјесној заједници у исто вријеме, а у складу са изборним прописима. Мандат чланова Савјета мјесне заједнице траје четири године.

Донесена је и Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор предсједника и једног члана Општинске изборне комисије, због истека мандата. Општинска изборна комисија има предсједника и два члана, а надлежност је регулисана Изборним законом БиХ и одговарајућим подзаконским прописима.

На крају Шестог скупштинског засједања, постављена су четири одборничка питања.