Oдржана Седма редовна сједница СО-е Гацко

Јуче је одржана Седма редовна сједница Скупштине општине Гацко. Сједницу је отворио предсједник СО-е Рајко Паповић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Василијa Лажетићa, начелника општине др Огњена Милинковића, замјеника начелника Синише Мандића, в. д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Миливоја Бољановића, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Дарке Унковић, начелника Одјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, начелника одјељења за Општу управу Ранка Мастиловића, в.д. начелника стручне службе Саше Топаловића, службеника за односе са јавношћу и новинара Радио Гацка.

Приједлог одборника Сава Старовића да се формира Анкетни одбор у вези реконструкције пута за Кошуту није уврштен у дневни ред. Није прихваћен ни приједлог одборника Радоице Антуновића да се тачка 16 – Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за избор, именовање и разрјешење органа у јавним установама чији је оснивач општина Гацко повуче са дневног реда.

На приједлог клуба одборника СНСД, због додатног усаглашавања, са дневног реда су повучене тачке Нацрт Одлуке о начину организовања, управљања и коришћења јавних паркиралишта у општини Гацко, Нацрт Одлуке о радном времену угоститељских објеката на подручју општине Гацко и Нацрт Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Гацко.

Са 11 гласова за и 4 уздржана усвојен је Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Гацко за период 2011-2020. година. Вршилац дужности начелника Стручне службе, Саша Топаловић, дао је образложење Извјештаја.

Стратегијом је било предвиђено 37 пројеката, неки нису реализовани, нити се са њиховом реализацијом почињало, док су неки потпуно или дјелимично спроведени.

Извјештај о извршењу Буџета општине Гацко и утрошку средстава буџетске резерве за првих шест мјесеци текуће године, образложио је в. д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Миливоје Бољановић.

Према ријечима Бољановића, буџет општине Гацко за 2021, није усвојен у року прописаном буџетским календаром, већ 18. марта у укупном износу од 18.879.000 КМ.

„Урађен је програм отплате старих дугова, добили смо позитивно мишљење од Фискалног савјета и Министарства финансија на тај програм. Услиједило је провођење тих програма који су урађени и достављени Министарству. Приходи су наплаћени у износу од 54%. Планирани су буџетски приходи у износу од 11, 9 милиона КМ, а наплаћено је 6.5 милиона КМ. Порези на имовину били су планирани 720.000 КМ, а наплаћено је 405.000 КМ односно 66,38%. План за ову годину од накнада од рударске ренте био је 6,8 милиона, а наплаћено је 3,8 милиона или 56,27%“, појаснио је Бољановић.

Буџетски расходи планирани су у износу од 10 милиона КМ, а реализација истих за протеклих шест мјесеци текуће године износи 4,5 милиона КМ или 44,95% у односу на план за текућу годину.

“Када се у однос поставе приходи и расходи добијемо буџетски суфицит од 2.035.000 КМ. Овај буџетски суфицит даље се користи за отплату кредита, инвестирање и другу потрошњу. Прво полугодиште текуће године карактерише смањене инвестиционе активности, неких 112.000 КМ или 3,55% од плана. Отплата кредита износила је 284.000 КМ, а план је 573.000 КМ, значи око 50%. Укупна потрошња укључујући отплате кредита и инвестиционе активности износи 4,9 милиона, укупна средства која су била планирана су 6,6 милиона. Значи, суфицит је 1,66 милиона марака”, рекао је Бољановић.

Смањени су расходи у првом полугодишту, смањене су инвестиционе активности и то је довело до буџетског суфицита, а повећана је наплата прихода. Што се тиче буџетске резерве, планирана је 141.000 КМ, а остварена је око 28.000 КМ.

Извјештај је усвојен са 11 гласова за и 6 против.

Нацрт ребаланса Буџета општине Гацко за 2021. годину, такође је усвојен гласовима владајуће коалиције.

Након шестомјесечног обрачуна Извршења буџета за 2021. године, а узимајући у обзир да је општина Гацко добила сагласност Министарства финансија за кредитно задужење од 2.800.000 КМ и да је у току тендерска процедура, укључујући и осми мјесец, констатовано је да су се стекли услови за Ребаланс буџета општине Гацко.

Буџетом општине Гацко за 2021. годину планирана су средства у износу од 13.879.000 КМ, а оквир Ребаланса буџета за 2021. годину и износи 15.973.000 КМ.

Усвојен је Извјештај о затеченом стању ЈП „Комус“ а.д. Гацко на дан примопредаје дужности директора 09.07.2021. године и Извјештај о раду за период од 09.07. – 10.09.2021. године и дата је сагласност на Цјеновник комуналних услуга овога предузећа.

Једногласно су усвојене Информације о стању у области основног образовања и васпитања у општини Гацко за школску 2020/2021. годину, Информација о стању у области средњег образовања и васпитања за школску 2020/2021. годину, као и Информација о раду Јавне установе Народне библиотеке Гацко за 2021. годину.

Усвојен је Извјештај о раду Дјечијег вртића за ову годину, као и Програм рада са финансијским планом за наредну годину. 

Једногласно је усвојена и Информација о стању јавног реда и мира као и безбједности у саобраћају на подручју општине Гацко у 2020. години и првој половини 2021. године. Усвојена су и два закључка, и то:

  • Да се адекватно, технички и по закону ријеши безбједност дјеце и одраслих на прилазима Основној школи;
  • Да се у овој години, у координацији са Министарством унутрашњих послова, изврши пројектовање видео надзора градске зоне наше општине.

Информација у области јавног превоза у општини Гацко – а. д. „Југопревоз“ усвојена је једногласно.

Усвојен је и следећи закључак: Обавезује се Кабинет начелника да у Буџету за наредну годину планира средства за изградњу модерних аутобуских стајалишта у мјесним заједницама.

Одлука о стипендирању студената прихваћена је уз амандман да 90% средстава намијени за државне, 10% за приватне факултете. Стипендије се додјељују за десет мјесеци у години студентима II, III, IV, V и VI године студија и за пет мјесеци у години студентима апсолвентима и студентима на мастер студијама. Такође, ученици који су све четири године завршили одличним успјехом, могу конкурисати за стипендију на првој години студија.

Са 10 гласова за и 6 против усвојен је Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за избор, именовање и разрјешење органа у јавним установама чији је оснивач Општина Гацко. Потребну скупштинску већину добио је и План рада Општинске управе општине Гацко за 2021. годину.

Једногласно је прихваћена Одлука о начину одабира пројеката невладиних/непрофитних организација по ЛОД метогологији. Овом Одлуком утврђује се садржај и поступак јавног позива, критерији и начин оцјењивања, као и праћење реализације пројеката невладиних организација које ће се финансирати из буџета општине Гацко.

Једногласно је усвојен Извјештај о проведеним изборима за чланове Савјета мјесних заједница на подручју општине Гацко, Општинске изборне комисије од 12.09.2021. године.

Са 10 гласова за, 2 уздржана и 4 против прихваћен је Приједлог Рјешења о разрјешењу и именовање предсједника и једног члана Општинске изборне комисије Гацко. За предсједника општинске Изборне комисије Гацко именован је Љубомир Бештић – дипломирани правник, са положеним правосудним испитом, док је за члана именована Љиља Поповић – дипломирани правник.

Са 10 гласова за и 6 уздржаних, за члана школског одбора у Средњошколском центру „Перо Слијепчевић“ Гацко именован је Ђорђо Миловић, струк. инж. индустријског инжењерства – спец. маш. инж.

Ријешена су три питања имовинско – правних односа и постављено седам одборничких питања.

Подијелите вијест