Одржана пета редовна сједница СО-е Гацко

Пету редовну сједницу  СО-е Гацко, која је одржана јуче, 20. јуна 2013. године, отворио је предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству начелника општине Гацко, Милана Радмиловића, в.д. начелника одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, секретара СО-е Драгана Јегдића, службеника за односе са јавношћу и представника Радио Гацка.

На сједници је разматрано 29. тачака дневног реда.

Уводно излагање Приједлога буџета општине Гацко за 2013. годину дао је  в.д. начелника одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Драган Паповић.

Приједлогом буџета општине Гацко за 2013. годину, планирани су укупни приходи у износу од 11.681.382,00 или 97,73%, у односу на претходну годину. Порески приходи су планирани у износу 3.872.000,00 КМ. Непорески приходи су планирани у укупном износу од 6.765.656,00 КМ. Значајно су повећани приходи од комуналне таксе, а резултат су усвојене општинске одлуке о комуналним таксама које ће се примјењивати у 2013. години.

Приједлогом буџета не предвиђа се дефицит или суфицит у 2013. години и прихваћен је са 10 гласова “за” и 2 “против”.

Усвојена је одлука о извршењу Буџета општине Гацко за 2013. год. Овом одлуком прописује се начин извршења буџета општине Гацко за 2013. годину и све одлуке које се односе на буџет морају бити у складу са овом одлуком.

На приједлог комисије за статутарна питања једногласно је прихваћен Приједлог Статута о измјенама и допунама Статута општине Гацко.

Прихваћена је информација ЈП ”Водовод” а.д. Гацко снабдијевања водом општине Гацко, са приједлогом мјера. У вези са поменутом тачком, начелник општине Гацко, Милан Радмиловић је истакао да ће ове јесени бити расписан јавни међународни тендер, а на прољеће ће почети радови како би се трајно ријешио проблем водоснабдијевања. Финансираће се 50% из кредитних  средстава, 35% донаторских, а 15% ће бити учешће општине. Брљево и Фојница ће се повезати на градску мрежу.

Једногласно је прихваћен Приједлог начелника општине да се јп ”Водовод ” а.д. Гацко одобри грант у висини од 30.000 КМ за реконструкцију водоводне мреже Михољаче. Ова реконструкција подразумијева директно спајање са главне водоводне линије Михољачког базена и тако ће се елиминисати постојећи вентил у „Црвеном кланцу“ који задаје проблеме око свеукупног водоснабдијевања.

Прихваћена је Одлука о заштити водних објеката „Горњи и доњи базен “ Гацко.

Одлука о Регулационом плану који се односи на Придворицу је усвојена,  уз све похвале одборника за пројектну кућу  “Пројект” д.о.о Бања Лука.

Информација о стању локалних путева и улица је прихваћена, а дати су приједлози за хитну санацију неких сеоскух путева.

Једногласно је усвојен Извјештај о раду ОО Црвени крст Гацко, Извјештај о раду Земљорадничке задруге Гацко, Информације о заштити сточног фонда општине Гацко, као и Информација о стању на евиденцији ЈУ Завода за запошљавање РС Филијала Требиње Бироа Гацко.

На евиденцији Бироа за запошљавање у нашем граду тренутно је пријављено 1.108 лица.

Без расправе је усвојен Извјештај о пласираним кредитним средствима за стимулативно запопшљавање, као и Извјештај  Одбора за праћење намјенског коришћења кредитних средстава.

Како стоји у извјештају, у  току 2012. године укупно је пласирано 705.000,00 КМ кредитних средстава. Од тога је из Буџета општине Гацко издвојено 466.000,00КМ, а остатак су неутрошена средства из претходне године. Кредитни одбор је на сједницама одобрио укупно 31 захтјев , а са евиденције Бироа за запошљавање скинуто је укупно 36 лица.

Прихваћена је Информација о стању животне средине у нашој општини са програмом мјера.

Донешена је Одлуке о успостављању сарадње између општине Гацко и општине Звечан на Косову и Метохији. Начелник општине ће потписати акт којим ће се ближе дефинисати облици сарадње између ове двије општине.

За секретара СО-е Гацко именован је Драган Јегдић, дипломирани правник.

Именовани су и начелници одјељења. Начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности општине Гацко је Драган Паповић, дипломирани економиста.

Начелник одјељења за општу управу општине Гацко је Ранко Марковић, дипломирани правник.

Начелник одјељења за  просторно планирање и Цивилну заштиту општине Гацко је Алекса Зеленовић, дипломирани инжењер грађевинарства, а за начелника Одјељења за инспекцијске послове општине Гацко именована је Драгица Јововић, дипломирани економиста.

Одборник Радомир Радмиловић, разријешен је дужности предсједника Комисије за избор и именовање, као и дужности предсједника Савјета за културу.

За предсједника Савјета за културу именована је Вера Говедарица, а за члана савјета Мирјана Мастиловић.

За предсједника Комисије за избор и именовање, именована је Мирјана Мастиловић, а замјеник предсједника је Мирослав Вуковић.

Именована је општинска комисија  за попис становништава, домаћинстава и станова у БиХ  2013. године у саставу: предсједник Зора Бјелогрлић и чланови: Енис Тановић, Ђуро Верић и Душан Перишић.

На приједлог Комисије за награде и признања скупштина је донијела одлуку да се Повеље општине Гацко додијеле Проти Ради Зеленовићу и Црквеној општини Автовац.

Плакете Свете Тројице биће додијељене Мљекари Пађени, Сањи Старовић, КУД “Зеленгора”, селу Самобор, брачном пару Маји и Драгану Шупићу и  Мирославу Вуковићу.

Скупштина је обавијештена да је Немања Жерајић проглашен за ђака генерације СШЦ „Перо Слијепчевић“ Гацко, а Владан Гргур за ђака генерације ОШ „Свети Сава“ Гацко.

Ријешено је шест предмета имовинско-правних односа.

Одборничких питања није било.