Одржана Пета редовна сједница Скупштине општине Гацко

Данас је у сали скупштине општине Гацко одржана Пета редовна сједница Скупштине општине.

Сједницу је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Косте Милићевића, начелника општине Милана Радмиловића, замјеника начелника општине, Радоице Антуновића, начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Алексе Зеленовића, начелника Одјељења за општу управу Зорице Супић, начелника Одјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, службеника за односе са јавношћу и представника Радио Гацка.

На сједници је разматрано 17 тачака дневног реда, а присуствовало је 18 одборника.    

На самом почетку усвојен је Записник са Четврте редовне сједнице СО-е Гацко, одржане 28. фебруара.

Извјештај о проведеним изборима за Савјет мјесних заједница  и приједлог закључка усвојени су једногласно. Закључак је да се канцеларије мјесних заједница Гацко и Автовац опреме и отворе до 1. јула,  а остале мјесне заједнице да користе те канцеларије док се њихове не отворе, на начин како гравитирају поменутим мјесним заједницама.

Једногласно и без дискусије усвојен је нацрт Статута општине Гацко.

Донесена је Одлука о усвајању Просторног плана општине Гацко 2014-2034. година. Просторни план садржи текстуални и графички дио, а односи се на подручје територије општине Гацко у површини од 728,36 км2.

Представници носиоца израде плана „Урбис центар“ Бања Лука презентовали су измјене плана, а  у име предлагача појашњења је дао начелник Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алекса Зеленовић.

Усвојен је и  Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана “Лазарићи 1” као дијела РП “Лазарићи”.

Извјештај о раду Јавне установе Центар за социјални рад Гацко за 2016. и Програм рада са финансијским планом за 2017. годину већински је усвојен.

Поднесене су и двије иницијативе и то: рјешавање проблема збрињавања старих лица без породичног старања и унапријеђење пронаталитетне политике Општине Гацко. Донесен је закључак да се формира радна група у сарадњи са Центром за социјални рад и да да приједлоге ових иницијатива.

Већински су усвојени извјештај о раду Јавних установа “Информативно-културни центар“, „Културно-спотрски центар“, Туристичке организације и Народне библиотеке општине Гацко.  Дата је и сагласност на Програм рада поменутух јавних установа са финансијским планом за 2017. годину.

Донесена  је Одлука о висини боравишне таксе на подручју општине Гацко која  износи 1 КМ по сваком оствареном ноћењу.

Приједлог Одлуке о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју општине Гацко није добио потребну већину.

Усвојен је извјештај о утрошку средстава на основу плана по основу накнада од пожара за 2016. годину Територијалне ватрогасне јединице Гацко.

Дејан Бјелоглав је разријешен дужности члана  Управног одбора Јавне установе “Културно-спортски центар” Гацко, због сукоба интереса.

За  трећег члана Одбора за жалбе општине Гацко именована је Радмила Граховац, дипломирани правник, са положеним стручним испитом за рад у државним органима и радним искуством од 38 година.

Ријешен  је један предмет имовинско-правних односа,  а одборничких  питања, у писменој форми, није било.