Одржана осма редовна сједница СО-е Гацко

Осму редовну сједницу СО-е Гацко, која је одржана данас, 30. децембра, отворио је предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара СО-е Драгана Јегдића, начелника општине Гацко, Милана Радмиловића, замјеника начелника општине Гацко, Радоице Антуновића, интерног ревизора у општини Гацко, Наде Зеленовић, шефа рачуноводства, Раде Старовић, начелника за Општу управу Ранка Марковића, начелника за  просторно планирање и цивилну заштиту, Алексе Зеленовића, службеника за односе са јавношћу и представника Радио Гацка и ИТЦ Требиње.

Након што је предложени дневни ред усвојен, уводне напоне на прву тачку дневног реда, која се односила на Приједлог Ребаланса буџета општине Гацко за 2013. годину, дао је начелник општине Гацко, Милан Радмиловић. Начелник општине подсјето је јавност и одборнике, да је на претходно одржаној сједници скупштина СО-е Гацко усвојила Нацрт Ребаланса буџета Општине Гацко.

Поступак припреме и доношења Ребаланса буџета проведен је у складу са Законом о буџетском систему РС, а Министарство финансија је дало сагласност са предложеним Приједлогом Ребаланса буџета општине Гацко. Приједлогом ребаланса буџета Општине Гацко за 2013. годину планирани у укупни приходи од 11.361.509,00 КМ, што је мање за 319.873,00 у односу на буџет општине Гацко за 2013. годину.

Најзначајнији су приходи од пореза који су Буџетом за 2013. годину планирани у износу од 3.872.000,00 КМ, а остварени за 9 мјесеци у износу од 2.779.798,00 КМ. Од непореских прихода, најзначајнији су они за накнаде за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије, а Приједлогом ребаланса буџета планирани су у износу од 5.212.596,00 КМ. Без дискусије одборника, Приједлогом Ребаланса буџета као и Одлука о извршењу Ребаланса буџета општине Гацко за 2013. годину, усвојени су скупштинском већином.

Приједлог Програма о измјенама и допунама Програма за коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2013. годину, усвојен је са 13 одборничких гласова. По овом Програму, велики дио срадстава је утрошен за изградњу примарних инфраструктурних објеката, водовод, канализација локални и сеоски путеви итд., у износу од 2.063.715,00 КМ.

Скупштинском већином усвојен је и Приједлог Одлуке о привременом финансирању потреба Буџета општине Гацко за период 01.01. до 31.03.2014. године. Остварени приходи, као и њихова расподјела извршена по утврђеним намјенама у овом периоду, саставни су дио Буџета општине Гацко за 2014. годину.

На данашњој скупштини, усвојен је и Програм рада Скупштине општине Гацко за 2014. Годину, којим је планирано шест редовних засједања. Овим програмом се утврђују послови и задаци СО-е, њихов основни садржај, начин извршавања као и рокови за разматрање појединих питања.

Подијелите вијест