Одржана Осма редовна сједница Скупштине општине Гацко

Осма редовна сједница Скупштине општине Гацко oдржана је јуче (четвртак), 30. новембра, са почетком у 10 часова.

Сједницу је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Косте Милићевића, замјеника начелника општине Радоице Антуновића, начелника Одјељења за општу управу Зорице Супић, начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, начелника одјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, службеника за односе са јавношћу и представника Радио Гацка.

Усвојен је Записник са Седме редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 27.09.2017. године.

Са 10 гласова ЗА и 8 против, након дискусије, усвојен је Приједлог Пословника о раду Скупштине општине Гацко, са амандманима да начелник општине доноси одлуку о додјели финансијских средстава за спортске колективе и појединце, а не скупштина, те да дискусија одборника траје 10 минута по једној тачки, а не 5 као што је то било у Приједлогу.

Извјештај о извршењу Буџета општине Гацко за период 01.01. до 30.09.2017. године усвојен је са 10 гласова ЗА и 8 против. Образложење извјештаја дао је начелник одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Драган Паповић.

Буџетом општине Гацко за 2017. годину планирани су укупни приходи у износу од 9.706.800,00 КМ. Остварени укупни приходи за период јануар – септембар 2017. године износе 7.736.839,00 КМ или 79,71 % у односу на планиране приходе на годишњем нивоу.

Порески приходи буџетом општине за 2017. године планирани у износу 4.183.300,00 за период јануар-септембар, а остварени су у износу од 3.245.178,00 КМ или 77,57% у поређењу са планираним приходима на годишњем нивоу.

Непорески приходи су планирани у износу од 5.354.500,00 КМ а остварени су су у износу од 4.359.589,00 КМ. Буџетски расходи планом буџета за 2017. годину износе 7.944.688, 00 КМ а за период јануар-септембар извршени су у износу од 6.298.625,00 КМ.

На скупштини је усвојен и Нацрт Ребаланса буџета општине Гацко за 2017. годину као и Нацрт буџета за 2018. годину, који су дати у даљу процедуру на Јавну расправу која је одржана данас у 10 часова у сали СО.

Буџетом општине Гацко за 2017. годину планирана су средства у износу од 12.812.800,00 КМ, а оквир ребаланса буџета општине Гацко за 2017. износи 13.337.847,00 КМ. Приходи су планирани у износу од 10.159.309,00 КМ, односно 4,66 % више у односу на план буџета за текућу годину.

Нацртом ребаланса буџета за 2017. планирани су порески приходи у износу од 4.232.879,00 КМ или 1,19 % више од планираних буџетом за 2017. Непорески приходи износе 5.746.330,00КМ што је више од плана Буџета за 2017. годину, а најзначајнији су приходи од накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије. Након дискусије одборника, и ова тачка дневног реда усвојена је са 10 гласова ЗА и 8 против.

Са 10 гласова ЗА и 7 против (један одборник одсутан), усвојен је и Нацрт Буџета општине Гацко за 2018. годину, који је планиран у износу од 12.199.792,00 КМ. Укупно планирана буџетска средства Нацртом буџета за 2018. годину у овом износу распоређена су према намјени крајњим корисницима, те уравнотежени са укупним расходима и издацима.

Одборници су једногласно усвојили приједлог Одлуке о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса Удружења од општег интереса за општину Гацко. Овом одлуком уређује се поступак за додјелу и престанак статуса ових удружења, одређују се критеријуми за утврђивање статуса, као и суфинансирање од стране Општине.

Једногласно је усвојен и План утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2018. годину. Извјестилац по овој тачки био је командир ватрогасне јединице, Небојша Авдаловић. Према његовим ријечима, планирана средства по основу накнаде за реализацију посебних мјера заштите од пожара у износу од 35.000,00 КМ усмјерила би се на избор локације, изради пројектне документације и изградњу ватрогасног дома за потребе ТВЈ Гацко. Авдаловић је истакао да је неопходна изградња ватрогасног дома, како би се трајно ријешио проблем смјештаја опреме и припадника ватрогасне јединице.

Приједлог Програма развоја спорта општине Гацко за период 2018-2022. годину усвојен је једногласно. Уводна излагања дао је Жељко Поповић, виши стручни сарадник за спорт, омладину, породицу и невладин сектор. У Општини Гацко је регистровано 17 спортских организација, а носиоци развоја спорта и учесници у систему организације спорта су Општина и мјесне заједнице, спортске организације регистроване као удружења, јавне установе из области спорта, вртићи и основне и средње школе, као и правни субјекти који су корисници објеката у јавној својини.

Подсјећамо, материјал са скупштинских засједања можете пронаћи на нашем сајту, у картици Општинска управа – Скупштина општине.