Одржана Осма редовна сједница Скупштине општине Гацко

Јуче је одржана Осма редовна сједница Скупштине општине Гацко. Сједницу је отворио предсједник СО-е Рајко Паповић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Василијa Лажетићa, начелника општине др Огњена Милинковића, замјеника начелника Синише Мандића, в. д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Миливоја Бољановића, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Дарке Унковић, службеника за односе са јавношћу и новинара Радио Гацка.

На приједлог потпредсједника СО-е, Василија Лажетића, у дневни ред је уврштена тачка: Покретање иницијативе за изградњу бисте на Брљеву, попу Радоици Перишићу, вођи устанка у Другом свјетском рату.

Приједлог Закључка, који је подржао начелник, а који су након гласања једногласно прихватили сви одборници, образложио је Лажетић. Како је истакао, план је да се биста Радоици Перишићу постави код Основне школе на Брљеву, и да се открије на Дан општине, 6. јуна, те да на тај начин докажемо да његово дјело и устанак нису заборављени.

Према ријечима одборника СНСД, Синише Шуковића, Кабинету начелника упутиће се амандман у којем ће се тражити да се средства у износу од 20 хиљада марака планирају у буџету за 2022. годину, у ове сврхе. Како је објаснио, биће формиран иницијативни одбор који ће радити на овом питању, а у чијем саставу ће бити потомци и сљедбеници попа Перишића.

На исти начин, амандмански ће се дјеловати на Приједлог буџета за наредну годину, када је у питању и иницијатива за изградња спомен обиљежја на Гату, потврђено је на јучерашњем засједању.

У дневни ред није уврштен приједлог одборника Радоице Антуновића: Закључак за сазивање тематске сједнице у року од 15 дана на тему рад РиТЕ Гацко са освртом на екологију у Општини Гацко, као ни приједлог одборника Сава Старовића: Одлука о утврђивању објективног стања на РиТЕ Гацко усљед неконтролисаног испуштања димних гасова из РиТЕ и утицају на животну средину.

На приједлог Клуба одборника СНСД, у дневни ред су уврштене тачке: Приједлог Одлуке о начину коришћења кредита одобреног по одлуци о прихватању кредитног задужења општине Гацко и Допуна програма заједничке комуналне потрошње за 2021. годину.

Није прихваћен ни приједлог одборника Милана Гутовића, да се у дневни ред уврсти Информација од менаџмента РиТЕ Гацко и надлежног општинског одјељења, о стању о загађењу Општине Гацко.

Одборник Саша Николић, образложио је узроке и тренутну ситуацију у вези са прекомјерним испуштањем пепела из Термоелектране Гацко претходних дана.

Како је нагласио, због техничког проблема на постројењу отпреме пепела и немогућности отпремања истог у трајању од десетак сати, дошло је до загушења система. Угаљ који се у последње вријеме користи има веома висок садржај пепела, чак и до 35%, за шта постројење за отпрему пепела није пројектовано.

„Оспособљен је рад једног филтера, а улажу се напори да се евакуише заостали пепео и оспособи други филтер за рад. Очекујемо да ће у току дана доћи до стабилизације и побољшања ситуације са филтерима“, рекао је Николић.

Дугорочно рjешење проблема загађења је реализација постројења за пречишћавање угља и реконструкција и уградња врећастих филтера.

“За ове послове су урађени пројекти, али се траже средства за реализацију. Термоелектрана није у могућности да реализује ове пројекте властитим средствима, а добијање кредитних средстава није једноставно у постојећем окружењу које је неповољно за Термоелектране”, истакао је Николић.

Једногласно је усвојена Одлука о начину коришћења кредита одобреног по одлуци о прихватању кредитног задужења општине Гацко.

Према ријечима в. д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Миливоја Бољановића, усвајањем ове одлуке стичу се услови за исплату заостале децембарске плате, подстицаја у пољопривреди, као и стипендија студентима за школску 2019/20. годину.

Са 11 гласова “за” и 7 уздржаних, прихваћена је Допуна програма заједничке комуналне потрошње за 2021. годину.

Информацију о обавезама  из 2020. године и ранијих година плаћених до 31.10.2021. године и стање обавеза на дан 30.09.2021. године, одборницима је образложио Бољановић.

Краткорочне обавезе на дан 31. децембра протекле године износиле су 6.678.209 КМ. До 31.октобра ове године, старе обавезе плаћене су у износу 2.935.820 КМ, из властитих средстава. Обавезе за лична примања запослених у овом периоду износиле су 1.656.574 КМ, а до 31. октобра плаћене су у износу од 954.679 КМ.

„Ово су биле обавезе за порезе и доприносе, дио од августа до краја године, обавезе за новембарску и децембарску плату и остала нека лична примања“, рекао је Бољановић, и нагласио да су измирени сви порези и доприноси за Општинску управу и јавне установе, што је, како је рекао, један од битних услова за нормално пословање.

Обавезе према добрављачима биле су 3,6 милиона марака, од чега је плаћено 1 милион 148 хиљада марака.

Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите до 31.октобра плаћене су у износу од 198.590 КМ, а стање ових обавеза на дан 31. децембар износило је 586.136 КМ.

Дугорочне обавезе остале су непромијењене, казао је Бољановић, и износе 4.084.986 КМ.

Извршена је дјелимична консолидација из властитих средстава без кредитног задужења, а све на уштрб инвестиција у 2021. години.

Бољановић је, одговарајући на тврдње одборника опозиције да су се ранијих мјесеци помињале другачије цифре када је у питању стање дуговања, рекао да ако се упореде подаци из материјала са скупштинског засједања одржаног у априлу, видјеће се да су у питању исти подаци који су наведени у актуелном документу, који се нашао пред одборницима на јучерашњем засједању.

Осврћући се на питање неисплаћених топлих оброка из ранијих година, он је рекао да сви скривени губици, тзв. латентне обавезе које нису исказане у билансима стања, могу постати потенцијална обавеза у будућности која ће се морати и платити.

Иако је почетак дискусије наговјештавао другачије, ова Информација усвојена са 18 гласова и добила је једногласну подршку свих одборника.

Приједлог Ребаланса буџета општине Гацко за 2021. годину, добио је подршку са 11 гласова „за“, док је против овог документа било 7 одборника.

Буџетом општине Гацко за 2021. годину планирана су средства у износу од 13.879.000 КМ, а Приједлог ребаланса буџета општине за 2021. годину износи 17.273.000 КМ.

Бољановић је подсјетио да је након усвајања Нацрта ребаланса буџета проведена јавна расправа, а неколицина примједби присутних односила се на плате.

Рекао је да су буџетски приходи за текућу годину били планирани у износу од 11.947.800 КМ, док тај износ у Приједлогу ребаланса износи 12.458.000 КМ.

„Повећање се односи на пореске приходе, највише из основа ПДВ. Овдје је дошло до повећања 500 хиљада. Већ је наплаћено око 4 милиона са данашњим даном, а овдје је износ 4,1 милион. Значи, то ће бити наплаћено у овом периоду, и биће цијели овај износ наплаћен“, рекао је Бољановић.

Непорески приходи највише се односе на ренту, казао је Бољановић.

„Овдје је укључена она рента из претходне године која није била наплаћена, а која као таква представља приход за ову годину, и ми очекујемо да ће бити наплаћена. Уколико новембарска рента не буде наплаћена, онда ће се у буџету највјероватније појавити дефицит, али ће се појавити као приход у наредној години. Уколико буде наплаћена, појавиће се суфицит, како ствари сада стоје, и онда ћемо на крају када будемо радили извјештај о извршењу буџета, казати како се тај суфицит дијели. Он ће највјероватније у највећем дијелу ићи за покривање старих обавеза, јер је то једини могући начин да се смање старе обавезе“, рекао је Бољановић.

Други начин да се краткорочне обавезе смање јесте „конвертовање“ дугорочних обавеза путем кредита, појаснио је он. Међутим, како је рекао, тада се долази у неповољну ситуацију, јер се на тај начин смањују средства за инвестирање у наредном периоду.

Буџетски расходи односе се на повећање на личним примањима, казао је Бољановић.

„Овдје смо покушали да задовољимо све јавне установе и Општинску управу, да приме децембарску плату и регрес који није примљен за текућу годину. Регрес за ову годину уврштен је у Ребаланс буџета“, рекао је Бољановић. Казао је да Општина води рачуна о свим радницима, и да се тежи ка томе да сви радници приме плату, да се исплаћује на вријеме, те да се усвајањем Ребаланса исплата регреса може почети сутра.

Капитални грант за Водовод износи 80 хиљада, и за предузеће Комус 100 хиљада, рекао је Бољановић.

„Средства за инвестиције износе 3 милиона марака. Од тога, властита средства 1 милион 183 хиљаде, од тога се враћају кредити у износу од 633.000 КМ. Кредитна средства су 1.150.000 КМ. У питању је стари кредит, гдје је проведена процедура прошле године, и он је већ реализован у износу од 408.000 КМ“, рекао је он, и додао да је у Ребаланс уврштен и кредит од 2.800.000 КМ, који ће се користи за финансирање старих обавеза. Један ЛОТ овог кредита је прошао, док се за други очекује потписивање уговора са Новом банком.

Одборник СДС, Саво Старовић, питао је шта је са неисплаћеним топлом оброцима радницима ОУ за ову годину, и зашто је Ватрогасцима укинуто 15% као додатак за процјену ризика од провреде на раду. Питање је било упућено и докле се стигло са процедуром у вези са изградњом зграде за младе брачне парове.

Постављено је питање и у вези са исплатом стипендија.

В. д. Начелника Одјељења за привреду и финансије, Миливоје Бољановић, рекао је да ватрогасци нису имали урађен Акт о процјени ризика на раду. Како је рекао, у току је његова израда и када буде завршена наставља се исплата 15 процената или на начин како буде дефинисано тим документом, онима који буду имали право на тај додатак.

Топли оброк ће се наставити исплаћивати када се за то стекну услови, казао је Бољановић. Додао је да су стипендије у Ребалансу планиране за три мјесеца и да нису умањене.

„Не треба нешто планирати што се неће исплатити. У току је Конкурс за стипендије, који је при крају, и надам се да ће ова три мјесеца бити исплаћена до краја године, што је планирано у Ребалансу буџета“, казао је Бољановић.

Додао је да је за разлику од подстицаја за запошљавање, већа заинтересованост за подстицаје у пољопривреди, који су повећани за 30 хиљада марака. Рјешења су већ припремљена, а исплата би могла почети у наредним данима.

Начелник општине, др Огњен Милинковић, рекао је да су активности у вези са изградњом зграде за младе брачне парове у току. Припрема се Правилник који ће дефинисати критеријуме, а ради се и на измјени РП „Барица“ који ће ускоро бити и на јавном увиду.

Током дискусије, одброник ПДП Радоица Антуновић, изнио је низ примједби које су се односиле на развојну компоненту Ребаланса. Замјерио је на смањењу одређених грантова, али исто тако поздравио издвојени грант као помоћ за запошљавање и самозапошљавање.

Подсјећајући на систем који је наслијеђен од раније, потпредсједник Скупштине, Василије Лажетић, нагласио је да је протеклих 10 мјесеци прошло у формирању „екипа“ запослених у ОУ, које би радиле ефикасније и експедитивније. У вези са тим, десила су се и одређена кашњења, и постоји потреба за додатним временом како би се радило ефикасније и брже, те да запосленима треба дати подршку у смислу додатних едукација које би у великој мјери утицале на квалитет рада, који би за резултат дало ефикасну локалну самоуправу, што и јесте циљ.

Са 11 гласова „за“ прихваћена су и два амандмана предлагача Клуба одборника СНСД. Како је истакао шеф Клуба одборника, Петар Марковић, ради се о допуни Одлуке програма јавне комуналне потрошње за 2021. годину, гдје се додају ставке за чишћење снијега на локалним путевима у општини Гацко и зоо хигијена, односно збрињавање животиња на подручју општине.

У циљу ликвидности јавних предузећа Водовод и Комус, средства са позиције Расходи за услуге зимске службе чишћење снијега са 70 хиљада биће умањена за 43 хиљаде, и пренесена на позицију Расходи за чишћење јавних површина, односно јавну комуналну потрошњу.

„Све ово се ради како би се омогућило да наша комунална предузећа чисте локалне путеве и тако остваре зараду“, казао је Марковић.

У другом амандману, прихваћено је да се са позиције Реконструкција локалних путева у Општини Гацко од оштећења путева услед извоза шуме, наведени износ од 164 хиљаде марака, умањи за 151 хиљаду и пренесе на позицију Издаци за изградњу прибављање зграда и објеката. Наиме, средства за финансирање ових радова – Приходи за посебне намјене од шума у износу од 140 хиљада марака, ненамјенски су потрошена у 2020. години, те их је потребно планирати у буџету за 2022. годину и тражити сагласност од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Са 11 гласова “за” и 7 уздржаних, усвојен је и Нацрт буџета општине Гацко за 2022. годину који је образложио Бољановић. Буџетом општине Гацко за 2021. годину планирана су средства у износу од 13.879.000 КМ, а за 2022. годину оквир буџета општине Гацко износи 12.624.000 КМ.

„Порески приходи су процијењени на 11,4 милиона марака, нешто мањи у односу на прошлу годину. Непорески приходи су 5,6 милиона марака и они су мањи у односу на претходну годину. Може се десити да се не наплати рента у новембру за децембар и пренијела би се у приходе за наредну годину када се буде радио ребаланс. Тако би се поправио кредитни рејтинг за наредну годину и имали би могућност за боље инвестирање. Буџетски расходи су планирани у износу од 9,9 милиона марака и мањи су у односу на претходну годину. За наредну годину укључено је свих 12 плата, регрес и дио топлог оброка. Поправљамо стање плата и минимална основица остаје 110 код обрачуна плата“, појаснио је Бољановић.

Са истим бројем гласова усвојен је и сљедећи закључак: Задужује се начелник општине да са начелницима надлежних одјељења и директорима јавних установа, чији је оснивач Општина Гацко, до усвајања Приједлога буџета општине Гацко за 2022. годину, изврши усаглашавање коефицијената у јавним установама, у складу са Законом о раду и колективним уговорима.

Бољановић је позвао јавност на Јавну расправу која ће бити одржана у сали Скупштине општине Гацко, 2. и 3. децембра, како би се на најбољи могући начин направила расподјела средстава.

Једногласно је прихваћена Одлука о Фонду стамбених јединица социјалног становања, Одлука о висини закупнине за коришћење стамбених јединица социјалног становања, као и Одлука о поступку субвенционисане закупнине.

Овом одлуком утврђује се број расположивих и потребних стамбених јединица за категорије корисника социјалног становања, који испуњавају услове утврђене Законом о социјалном становању.

Стамбеним збрињавањем сматра се становање одређеног стандарда које се уз подршку јавног сектора обезбјеђује свим физичким лицима која из различитих, а првенствено економских, социјалних и здравствених разлога нису у могућности да самостално ријеше стамбено питање, као и лицима са дефицитарним занимањем. Висина закупнине за стамбене јединице за социјално становање утврђује се посебном одлуком и то у распону од 1 КМ до 1.20 КМ / m2.

Једногласно је усвојена Одлука о допуни Одлуке о усклађивању Акта о оснивању Јавне установе „Културно – спортски центар“ Гацко.

Прихваћен је Приједлог Рјешења о разрјешењу в.д. члана управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко.

Прихваћен је и Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина Гацко, као и Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе “Информативно културни центар” Гацко.

Именоване су комисије о одређивању локације за депонију комуналног отпада, као и за одређивање назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста.

И на овом засједању ријешено је неколико питања из области имовинско правних односа, а постављањем одборничких питања завршено је још једно, Осмо по реду, засједање Скупштине општине Гацко.

Усвојене материјале са овог засједања, ускоро можете наћи на нашем сајту, у картици ДОКУМЕНТИ.