Одржана Дванаеста редовна сједница СО Гацко

Дванаеста редовна сједница  Скупштине  општине  Гацко oдржана је у петак 07. јуна, у сали СО-е Гацко.

Сједницу је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Косте Милићевића, начелника општине Милана Радмиловића, начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, начелника Одјељења за просторно планирање и ЦЗ Алексе Зеленовића, начелника одјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, службеника за односе са јавношћу и представника Радио Гацка.

На почетку засједања усвојен је записник са Једанаесте редовне сједнице одржане 25. априла ове године.

Након краћих примједби, дискусије одборника опозиције и појашњења начелника општине Милана Радмиловића, са 10 гласова “за” и 9 против прихваћен је Извјештај о раду начелника општине и Општинске управе Гацко за 2017. годину. У извјештају је представљен начин, услови, обимност, сложеност и садржај обављених послова Начелника општине и Општинске управе, али и низ проблема који прате рад, као и утицај фактора који отежавају и условљавају рад и значајно утичу на ефикасност.

Извјештај о извршењу буџета општине Гацко за 2017. годину прихваћен је са 10 гласова “за” и 9 против. Начелник одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Драган Паповић рекао је да су укупна буџетска средства за 2017. износила 12.842.392,00 КМ, буџетски издаци 11.078.338,00 КМ. Буџетска резерва износила је 218.580,00 КМ а разлика буџетских средстава и издатака 1.764.054,00 КМ. 

Одборници опозиције били су уздржани на Извјештај о утрошку средстава по основу накнада од пожара за 2017. годину. Без дискусије, извјештај је прихваћен са 10 гласова “за” и 9 уздржаних. 

Скоро без дискусија, већином гласова прихваћени су и Извјештај о утрошку средстава за 2017. годину са рачуна посебних намјена за воде, Извјештај о реализацији Програма коришћења прихода од посебних намјена за шуме за 2017. годину као и Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава по основу експлоатације минералних сировина за 2017. годину.

И Извјештај о реализацији капиталних улагања до 31.12. 2017. године, усвојен је са 10 гласова “за” и 9 против. О реализацији капиталних улагања  која су табеларно представљена у материјалима, појашњења је дао начелник одјељења за просторно планирање и ЦЗ, Алекса Зеленовић. Зеленовић се кратко осврнуо на изградњу централног споменика гдје су радови на околном уређењу у току, потом на елаборате о квалитету питке воде и програме санитарне заштите који када је у питању Придворичко врело, шtо представља обавезне припремне радње пред реализацију протекта Доградња водоводног система у општини Гацко.

На сјeдници је са 10 гласова “за” и 9 против усвојен и План капиталних улагања за 2018. годину. На питања одборника опозиције одговарао је начелник Радмиловић, који је, између осталих, ставио акценат на неколико важнијих капиталних улагања – уређење ужег центра града, изградња спортске дворане те доградња водоводног система у нашој општини.

Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко за 2017. прихваћен је већином гласова. На приједлог предсједника Одбора за здравство и одборника СНСД, Синише Шуковића, који је једногласно усвојен, други дио ове тачке који се односио на Програм рада са финансијским планом за 2018. годину, помјерен је за наредно скупштинско засједање. 

Одборници су једногласно усвојили Извјештај о стању у области културе у општини Гацко. Извјестилац по овој тачки била је члан Одбора за културу, Јелена Глоговац Савић.

Приједлог Програма намјенског утрошка средстава посебних водних накнада за 2018. годину усвојен је са 10 гласова “за” и 8 уздржаних, док је приједлог Одлуке о заштити изворишта Придворица једногласно усвојен.

Разрјешење члана Савјета за спорт, на приједлог клуба одборника СНСД није подржала Комисија за избор и именовање, па се Скупштина није могла изјаснити по питању ове тачке. Потом су одборници СНСД и ДНС напустили даље засједање.

Одборничких питања на Дванаестој редовној сједници СО Гацко није било.

 

Подијелите вијест