Одржана Дванаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко

Дванаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко одржана је јуче са почетком у 10 часова.

Пет одборника је било оправдано одсутно, али, како је констатовао предсједник Скупштине Рајко Паповић, локални парламент упркос томе имао је кворум да настави са радом.

Одборник ПДП Радоица Антуновић изнио је низ примједби на предложени дневни ред.

Антуновић је тражио информацију о проведеној конкурсној процедури за начелнике финансија и стручне службе, тачније извјештај комисије која је била задужена за његово провођење. Предсједник Паповић у одговору на ово питање истакао је да је „конкурсна процедура проведена, конкурс завршен те да се чека коначна информација из Кабинета начелника“.

Одбијен је приједлог одборника Антуновића да се са дневног реда повуку тачке 13, 14. и 18. (Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2021. годину, Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава по основу накнада од вода за 2021. годину и Приједлог Плана реконструкције (асфалтирања) локалних путева у општини Гацко са предрачуном).

Ипак, прихваћен је његов приједлог да се донесе закључак о ублажавању мјера глобалне економске кризе, који је раније усаглашен са представницима политичких партија на једном од одржаних скупштинских колегијума.

Већином гласова (11 за и 3 против), прихваћен је приједлог кандидован од стране скупштинске већине и Кабинета начелника, да се у дневни ред уврсти Одлука о намјери куповине пословног простора у сврху формирања Шалтер сале.

Одборница ДНС, Јована Зеленовић Кундачина, саопштила је јавности став ове странке и незадовољство радом начелнице Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Дарке Унковић. Како је истакла у обраћању, став ДНС је да тражи смјену начелнице поменутог одјељења.

„Очекујемо да ће на приједлог начелника општине, а у складу са законом и пословником, овај захтјев се уврстити у дневни ред на следећим скупштинским засједањима“, казала је Зеленовић Кундачина. Све до тада, као одборник ове странке биће уздржана на приједлоге који долазе из овога одјељења, што је и био случај током актуелног засједања.

Одборник СНСД, Синиша Шуковић, прочитао је допис осам домаћинстава улице Митрополита Петра Зимоњића, који су упутили апел надлежним органима у Општини и предузећу Водовод, да што хитније изађу на терен и отклоне квар. Како стоји у допису, несташица воде у тој улици изазвана кваром траје дужи период, што, како је речено, угрожава егзистенцију станара.

Након дискусија, Дневни ред је усвојен са 11 гласова „за“ и 3 против.

Усвојен је Записник са претходног засједања, а потом и Приједлог Пословника о измјенама Пословника о раду Скупштине општине Гацко. Како је истакао потпредсједник Скупштине, Василије Лажетић, „измјеном пословника унаприједиће се рад локалног парламента и скупштинских тијела“.

Приједлог Одлуке о утврђивању радног времена угоститељских објеката на подручју општине Гацко, након измјена и допуна усаглашених на краћој паузи, усвојен је једногласно.

Наиме, одборник СДС Мирослав Вуковић, замјерио је што се рад угоститељских објеката који се налазе у стамбено – пословним објектима, у зимском периоду ограничава од 06 до 22 сата, али и на казнене одредбе које су прописане Одлуком.

У вези са тим, одборник СНСД Синиша Шуковић, предложио је паузу на којој су усклађена мишљења по овој тачки.

Потом, у име предлагача, испред Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Јелена Вуловић, саопштила је да се за све угоститељске објекте уведе радно вријеме од 6 до 23 часа, умјесто првобитног приједлога који је носила ова одлука.

Када су у питању казнене одредбе, Вуловић је појаснила да су у општини Гацко сви угоститељски објекти регистровани као предузетници, те да овлаштени орган прекршајним налогом може изрећи минималну казну. Начелница Одјељења за инспекције послове, Драгица Јововић, потом је објаснила да су казнене одредбе усклађене са Законом о прекршајима и материјалним прописима који регулишу ову област.

Након дискусије, прихваћен је и Приједлог Одлуке о утврђивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Гацко.

Наиме, одборници СДС Јелица Бјековић и ПДП Радоица Антуновић, у својим дискусијама изјаснили су се против радне недеље. Бјековић је истакла да би радницима значило да имају један слободан дан, док је Антуновић додао да се „промет објеката неће угрозити ако се уведе нерадна недеља“. Такође, предложио је извјесна дежурства по једне трговинске радње и апотеке тога дана, које одреди надлежно одјељење.

Уважен је амандман шефа Клуба одборника СНСД Петра Марковића, да се вријеме за рођендаонице, без дефинисања радним даном, уведе од 07 до 22 часова, рад апотека од 8 до 14, а изузетно недељом и празником од 08 до 20 часова може радити једна дежурна апотека, те да једна трговина на мало са прехрамбеним производима, недељом и празником буде дежурна од 08 до 20 часова.

Већином гласова прихваћен су Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора из 2021. године, као и Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2022. годину.

Дискутовало се и о Приједлогу Одлуке о усвајању измјена дијела Регулационог плана „Барица“, тачки која је на крају прихваћена са 13 гласова.

Антуновић је подсјетио на своја ранија мишљења о пројекту зграде за младе брачне парове која је планирана да се гради на том локалитету. Предложио је да се млади брачни парови стимулишу на неки други начин, као што је суфинансирање куповине стана или изградње објекта за становање.

Одборник Шуковић указао је на кашњење у реализацији раније планираних пројеката, међу којима је и овај. У вези са тим, једногласно је усвојен његов приједлог закључка да се Кабинет начелника до наредног засједања изјасни да ли ће се наставити са овим пројектом или ће се младим брачним паровима помоћи кроз неки вид субвенције приликом куповине стана у 2022. години.

Једногласно је прихваћен приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о проширеним правима у социјалној заштити општине Гацко.

Извјештај о раду начелника општине и Општинске управе Гацко за 2021. годину усвојен је са 11 гласова “за” и 3 гласа против.

Извјештај, који се нашао пред одборницима, представља цјелину из које се могу сагледати сложеност и садржај обављених послова и оцијенити ефикасност у раду начелника општине и Општинске управе, али и проблеми који прате рад. Приказано је и на шта је усмјерена приоритетна пажња, а односи се на унапређење организације рада и подизање степена ефикасности Општинске управе.

Одборник Шуковић изнио је низ замјерки на извјештај о раду начелника, раду комуналне полиције, али и систематизацији у Општинској управи, која је по његовом мишљењу лоша и треба радити нову. Замјерка се односила и на то што у извјештају није наведена сарадња са јавним установама.

Критике одборника Антуновића претежно су се односиле на лошу сарадњу са Владом Републике Српске, те да су изостале очекиване инвестиције.

Начелник општине Гацко, др Огњен Милинковић, истакао је да је у 2021. години исплаћено 14 плата, 17 пореза и доприноса, а исплаћене су и заостале стипендије, подстицаји за пољопривреду, али и по први пут подстицаји за привреду.

„У прошлој години асфалтиран је пут у Грачаници, улици Алексе Јакшића и пут на Чемерну. Завршена је доградња Дјечијег вртића, затворена спортска дворана и урађено гријање у Дому здравља. Настављени су радови на поплочавању трга “Саве Владиславића”. Укупна вриједност ових радова је око 1.255.000 марака, а преко три милиона старих дуговања је отплаћено“, рекао је Милинковић.

Да постоји сарадња са Владом РС показује урађен пројекат енергетске ефикасност школе у износу од 600.000 КМ и асфалтирање прилаза јавним установама, а средства од 100.000 КМ такође је обезбиједила Влада.  

„За Вртић је предсједница Цвијановић дала 50.000 КМ, а на рачуну се налазе и средства од 500.000 КМ за изградњу зграде за младе брачне парове“, потврдио је Милинковић.

Извјештај о извршењу буџета општине Гацко за 2021. годину, такође је усвојен са 11 гласова “за” и 3 гласа против.

Уводне напомене и основне економско финансијске показатеље пословања у претходној години детаљно је образложио начелник за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Миливоје Бољановић.

Структуру буџетских прихода чини порески и непорески приходи, грантови и трансфери. Ребалансом буџета планирани су буџетски приходи у износу од 12.458.000 КМ, а остварени су у износу 12.765.641 КМ. Највеће процентуално учешће у укупно оствареним приходима имају приходи од концесионе накнаде или тзв. рударске ренте и приходи од индиректних пореза.

Укупна буџетска средства за период јануар – децембар 2021. године планирана су у износу 17. 273.000 КМ,  а остварена су у износу 15. 621.326 КМ.

Одборнике је интересовало зашто су средства у вриједности  770.000 КМ резервисана и зашто није у потпуности исплаћен капитални грант ЈП „Водовод“.

Одборник Шуковић био је мишљења да није добро да локалне управе имају суфицит, јер, како је рекао “то је показатељ лоше планираног буџета”. На његов приједлог, уз извјештај су усвојена и три закључка која треба припремити за наредно скупштинско засједање:

  • Припремити нову одлуку о утрошку средстава од шума за 2021. годину.
  • Преко савјета за спорт и културу доставити комплетан извјештај о стању у спорту и култури.
  • Утврдити све уговоре о дјелу у Општинској управи, буџетску резерву у задњих пет година и под тачком дневног реда, кроз материјале информисати јавност и одборнике.

Одборници су наставили са радом кроз дискусију о Извјештају о реализацији Годишњег плана пројеката Општине Гацко за 2021. годину.

Одборник СНСД, Синиша Шуковић, казао је да Скупштина никада није усвојила План реализације пројеката, па отуда нејасноћа како се овај документ извјештајног карактера нашао у скупштинској процедури. Такође, подсјетио је на одлуке које су на ранијим засједањима усвојене, а нису спроведене.

Указујући на негодовање при одлуци о намјери куповине пословног простора у сврху формирања Шалтер сале, одборница СДС Јелица Бјековић, указала је на пројекте који су много важнији за локалну заједницу, а за које новац није обезбијеђен.

Усвојен је закључак одборника Шуковића да се за наредно засједање припреми степен извршености капиталних инвестиција, са приједлогом мјера.

Већином гласова, а без већих дискусија, усвојен је Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката остварених по основу Закона о концесијама за 2021. годину, Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2021. годину, а потом и Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава по основу накнада од вода за 2021. годину. Усвојен је и Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2021. годину, Извјештај о реализацији Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2021. годину, као и Извјештај о реализацији Плана коришћења јавних површина за 2021. годину.

Приједлог Плана реконструкције (асфалтирања) локалних путева у општини Гацко са предрачуном, прихваћен је са 11 гласова. Дискутујући по овој тачки, одборник Антуновић казао је да у План није уврштен један дио села. У вези са тим, једногласно је усвојен закључак да се „ургентно интервенише на путевима који су у лошем стању“.

Једногласно је дата сагласност на цјеновнике о превозу воде и раду машина предузећа „Комус“ и „Водовод“.

Прихваћен је Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности предсједника, вршилаца дужности чланова и чланова Управног одбора Јавне предшколске установе „Дјечији вртић“ Гацко, као и Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе „Туристичка организација општине Гацко“.

Именовани су чланови Управног одбора Јавне предшколске установе „Дјечији вртић“ Гацко, као и директор Јавне установе „Туристичка организација општине Гацко“. На челу ове установе именована је Јелица Ковачевић, дипломирани менаџер туризма.

Прихваћена је информација о именовању Елведина Чустовића на мјесто члана Општинске изборне комисије Гацко и дата је сагласност на Рјешење о именовању Љубомира Бештића на мјесто предсједника Општинске изборне комисије Гацко.

Прихваћен је приједлог Одлуке о куповини пословног простора у сврху формирања Шалтер сале, а и ово засједање завршено је постављањем одборничких питања.

Подијелите вијест