Одржана Двадесет трећа редовна сједница СО-е Гацко

У сали Скупштине општине Гацко јуче је одржана је двадесет трећа редовна сједница.

Сједницу је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Косте Милићевића, начелника општине Милана Радмиловића, замјеника начелника општине Радоице Антуновића, начелника Одјељења за општу управу Ранка Марковића, начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Алексе Зеленовића, начелника Oдјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, службеника за односе са јавношћу, представника Радио Гацка.

На сједници је разматрано 12 тачака дневног реда.

На почетку засједања, усвојен је записник са Двадесет друге редовне сједнице која је одржана 30. децембра 2015. године.

Након усвајња Приједлога Буџета општине Гацко за 2016. годину, са 12 гласова ЗА, 1 против и 4 уздржана , донесена је и Одлука његовог извршења, у износу од 9.736.660,00 КМ, што је мање за око 4% у односу на прошлу годину.

Са 16 гласова ЗА, прихваћен је Приједлог Одлуке о кредитном задужењу општине Гацко у износу од 4 милиона марака, за кредитирање пројеката капиталних инвестиција из области грађења објеката и инфраструктуре, а који се између осталог односе на уређење Трга Саве Владиславића, ужег центра општине, улица и паркинга. Прецизније, кредитна средства биће усмјерена на:

• Изградњу спортске дворане…………………………………………….1.000.000,00 КМ
• Изградњу тротоара уз магистрални пут М20…………………………..280.000,00 КМ
• Изградњу улице Српских ратника (Милутиновића насеље)……….. 550.000,00 КМ
• Изградња и реконструкција улице Алексе Јакшића……………………170.000,00 КМ
• Изградњу паркинга у улици Видовданска (80 паркинг мјеста)………. 60.000,00 КМ
• Реконструкцију улице Митрополита Перта Зимоњића………………… 160.000,00 КМ
• Реконструкцију улице Милорада Поповића……………………………..260.000,00 КМ
• Уређење Трга Сава Владиславић и ужег центра……………………….520.000,00 КМ
• Изградњу и реконструкција локалних путева у МЗ (Брљево, Автовац, Врба, Степен, Надинић и Фојница)…………………………………………………………………….. 850.000,00 КМ
• Реконструкцију основне школе „Свети Сава“ у Гацку, подручне школе у Автовцу и средњошколског центра „Перо Слијепчевић“…………………………….150.000,00 КМ.

Скупштинском већином усвојени су Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности на подручју општине Гацко по зонама (6 зона и остало грађевинско земљиште) за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2016. години и Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Гацко у 2016. години. Овом Одлуком утврђена је стопа за опорезивање непокретности које се налазе на подручју општине Гацко за 2016. год. у висини од 0,20%, док пореска стопа за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност износи 0,10%.

Када је у питању Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2016. годину, који је усвојен скупштинском већином, планирана су средства у износу од 352.053,04 КМ. По усвајању овог програма, Начелник општине закључиће уговор са ЈП „Комус“ о провођењу поменутог Програма и даљим међусобним обавезама.

Са 15 гласова ЗА, прихваћен је и Приједлог Програма коришћења прихода од посебних намјена за шуме у 2016. години. Према ријечима начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, према плану ЈП „Шуме Републике Српске“ – ШГ „Гацко“, ове године дата средста износе 140.318,00 КМ, а биће утрошена за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре у руралним подручјима општине.

Поред овога, скупштина је усвојила и Приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2016. годину.
Ријешена су два питања имовинско-правних односа, а одборничких питања није било.