Одржана Двадесет шеста редовна сједница СО-е Гацко

У сали скупштине општине Гацко јуче је одржана Двадесет шеста редовна сједница Скупштине општине. Сједницу је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Косте Милићевића, замјеника начелника Радоице Антуновића, начелника Одјељења за општу управу Ранка Марковића, начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Алексе Зеленовића, начелника Oдјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, службеника за односе са јавношћу и представника Радио Гацка.

Увојен је дневни ред од 13. тачака. На приједлог предлагача, начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, са дневног реда повучен је Извјештај о извршењу Буџета општине Гацко за период 01.01-31.03.2016. године.

Једногласно је усвојен Записник са Двадесет пете редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 14.06.2016. године.

У конструктивној расправи усвојен је Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Гацко за 2015. годину са 10 гласова ЗА, 3 против и 3 уздржана.

Усвојен је Просторни план општине Гацко за период 2014-2034 године. Презентацију су извршили носиоци израде плана „Урбис центар“ из Бањалуке.

Приједлог Одлуке о измјени дијела Регулационог плана „Канал“ Гацко, као и Приједлог Одлуке о измјени дијела Регулационог плана “РиТЕ Гацко” изложио је представник „Пут инжењеринг“ из Требиња. Закључено је да је потребно прибавити мишљење надлежног Министарства у вези са измјенама планова како би се на наредној сједници одборници изјаснили по овим тачкама.

Са 12 гласова ЗА и једним уздржаним, прихваћена је Информација о стању локалних путева и улица (изградња и одржавање) и других јавних објеката од значаја за општину Гацко за протеклу годину.  Напомене на документ дао је начелник Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алекса Зеленовић.

Извјештаји о раду Општинске борачке организације Гацко, Општинске организације Црвеног крста Гацко и Опште земљорадничке задруге Гацко за 2015. годину, усвојени су једногласно и без расправе.

Једногласно је прихваћена Информација о здравственој заштити сточног фонда општине Гацко за 2015. годину. Ветеринарску службу у нашем граду чине двије самосталне ветеринарске организације А.Д. Ветеринарска станица и Ветеринарска амбуланта „Милићевић“ и обављају све што захтијева теренски рад, као и ветеринарска легистлатива.

Информација о броју незапослених лица у општини Гацко према квалификационој структури прихваћена је једногласно и без раправе. На евиденцији Бироа Гацко тренутно су пријављена 1084 незапослена лица.

Ријешена су четири предмета имовинско-правних односа и постављена два одборничка питања.