Одржана Двадесет прва редовна сједница СО Гацко

Јуче је одржана Двадесет прва редовна сједница Скупштине општине Гацко, на којој су, између осталог усвојена два важна документа – Ребаланс буџета за 2019. годину и Нацрт буџета за 2020. годину.

Двадесет прву редовну сједницу отворио је предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству потпредсједника Косте Милићевића, секретара Драгана Јегдића, начелника општине Гацко Милана Радмиловића, замјеника начелника општине Радоице Антуновића, начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Алексе Зеленовића, начелника Одјељења за општу управу Зорице Супић, начелника Одјељења за инспекцијске послове Драгице јововић, службеника за односе са јавношћу, Радио Гацка, РТРС, АТВ и БН ТВ.

У предложени дневни ред уврштена је тачка на којој се расправљало о тешком финансијском стању ЈП “Водовод” а.д. Гацко. Потом је усвојен Записник са Двадесете редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 09.10.2019. године.

Након краће дискусије, са 10 гласова “за” усвојен је Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину. Према ријечима начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Алексе Зеленовића, а како и стоји у документу Програма, средства за ову намјену у износу од 330 хиљада марака у претходној години утрошена су на чишћење, одржавање, опремање и уређење јавних површина, одвођење атмосферских вода, набавку комуналне опреме и декорацију ужег градског подручја.

Већином гласова на јучерашњем засједању усвојен је Приједлог Програма о измјенама и допунама Програма коришћења средстава концесионе накнаде за коришћење електроенергентских објеката остварених по основу Закона о концесијама за 2019. годину. У уводном образложењу, начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драган Паповић је рекао да је планом буџета за 2019. годину концесиона накнада била планирана у износу од 4.750.000 КМ. Међутим, приједлогом Ребаланса буџета за 2019. годину ова средства су планирана у износу 5.000.000 КМ или 250.000 КМ више у односу на првобитни план буџета. Планирана је на основу извршења за протеклих девет мјесеци и процјене остварења до краја текуће године. Извршење исте за девет мјесеци износи 3.887.416 КМ, па је реално очекивати реализацију на нивоу износа планираног Приједлогом ребаланса буџета за 2019. годину. Средства од поврата пласираних кредита Приједлогом ребаланса буџета за 2019. годину планирана су у износу од 120.000 КМ.

Замјерка одборника опозиције углавном се односила на то да средства од концесионе накнаде нису утрошена у развојне пројекте.

На питање одборника опозиције о кредитној задужености, начелник опшине Милан Радмиловић појаснио је да је општина са кредитним задужењем почела 2011. године, те да је у току отплата два кредита. Веће кредитно задужење од 3 милиона марака исплаћено је ове године. Кредит у износу од 2,5 милиона којим се финансира Пројекат доградње водоводног система у нашој општини, подигнут је на период од седам година.

Са 10 гласова “за” и 8 “против” усвојен је и Приједлог Ребаланса буџета општине Гацко за 2019. годину. Начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драган Паповића је рекао да је до повећања дошло на ставки пореских прихода, који износе 4.785.000 КМ. Укупна средства планирана Приједлогом ребаланса буџета општине Гацко за 2019. годину износе 13.115.090,00 КМ. Како је истакао, овим Приједлогом испоштоване су све препоруке Министарства финансија РС.

На приједлог Кабинета начелника јуче су усвојена три амандмана. Први се односио да се у Ребалансу буџета за 2019. годину грант ЈП “Водовод” од 100 хиљада повећа за 70 хиљада, одакле би биле исплаћене отпремнине за осам радника тог предузећа. На исти начин би се ријешиле отпремнине и за раднике ЈП “Комус”.

Са 10 гласова “за” и 8 “против” усвојен је и Нацрт Буџета општине Гацко за 2020. годину, који износи 11.954.000 КМ. Укупни приходи планирани су у износу од 10.547.000 КМ, што је за 4,38% више у односу на буџет из претходне године. Одборници опозиције током дискусије истакли су да је и овај буџет, према њиховом виђењу, социјално потрошачки, без “инвестирања и отварања нових радних мјеста”.

Током сједнице одборницима и медијима обратили су се представници синдиката и штрајкачког одбора ЈП “Водовод”. Подсјетили су да су ступили у штрајк 19. новембра, те да њихови захтјеви након састанка са руководством општине нису испоштовани. Усвојен је приједлог закључака који се односе на обезбјеђење средстава за отпремнине осам радника у износу од 70.000 КМ. Потом је именована комисија која ће утврдити пресјек финансијског стања и донијети мјере за превазилажење финансијских проблема а планирано је и да се у што краћем року одржи Скупштина акционара јавних предузећа и именује ново руководство предузећа „Водовод“ Гацко.

На крају засједања ријешено је једно питање имовинско-правних односа. Одборничких питања није било.