Oдржана Двадесет пета редовна сједница Скупштине општине Гацко

Јуче је oдржана Двадесет пета редовна сједница Скупштине општине Гацко, коју је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству потпредсједника Косте Милићевића, секретара Драгана Јегдића, замјеника начелника општине Гацко, Радоице Антуновића, начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, начелника Одјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, начелника Одјељења за општу управу Зорице Супић, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алексе Зеленовића, службеника за односе са јавношћу и представника Радио Гацка.

Због епидемиолошке ситуације, уз све мјере и препоруке и ова сједница је одржана у кино – сали Јавне установе „Културно – спортски центар“ Гацко.

На почетку засједања, замјеник начелника општине Гацко, Радоица Антуновић је у име предлагача повукао са дневног реда Извјештај о раду ЈП „Комус“ А.Д. Гацко за 2019. годину.

Потом је усвојен записник са претходне сједнице, одржане 04.06.2020. године.

Због раније грешке у табеларном прегледу, на дневном реду поново се нашао План капиталних улагања општине Гацко. Наиме, замјеник начелника општине Гацко, Радоица Антуновић, појаснио је да асфалтирање локалног пута у селу Краварево, умјесто из кредитних средстава како је то претходно стајало, ће се финансирати из буџета општине за 2020. годину. План је усвојен је са 10 гласова за, док је 8 одборника било против.

План утрошка средстава по основу накнада од вода за 2020. годину усвојен је са 10 гласова за и 8 уздржаних. Према ријечима начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алексе Зеленовића, планирана средства од посебних водних накнада у 2020. години износе 100.000,00 КМ. Ова средства ће се трошити за изградњу водопривредних објеката за заштиту вода од загађивања (изградња-регулација (дио радова) потока Беротина (фекална и оборинска канализација) у износу од 90.000,00 КМ), док ће 10.000,00 КМ бити утрошено на израду техничке документације за три пројекта. Рок за провођење пројеката из овога Програма је 31. децембар 2020. године.

На јучерашњем скупштинском засједању прихваћена је и Информација о утрошку средстава за 2019. годину са рачуна посебних намјена за воде. Према ријечима извјестиоца, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алексе Зеленовића, средства прикупљена од посебних водних накнада у износу од 110.000,00 КМ Општина Гацко намјенски је утрошила за изградњу фекалне канализације – секундарна мрежа у Улици Солунских добровољаца дионица „Улична свјетиљка“ – „Комус“ и дионици „Комус“ – јужно од М20 у дужини 300 m. Зеленовић је рекао да ће коначно одвођење свих вода, код свих канала од Лазарића биће ријешена изградњом примарног градског колектора, канализације.

Како стоји у документу, а према образложењу Зеленовића, преостала средства у износу од 10.000,00 КМ нису до сада утрошена, те се преносе у 2020. годину. Информација је усвојена са 10 гласова за, пет против, док су два одборника била уздржана.

На дневном реду двадесет петог засједања нашао се и Приједлог програма уређења градског грађевинског земљишта за 2020. годину. Према ријечима Зеленовића, Програм обухвата активности на припремању грађевинског земљишта, изградња и прибављање објеката, изградња и прибављање водовода и канализације и реконструкција и инвестиционо одржавање објекта. За уређење градског грађевинског земљишта ове године ће се уложити 4.604.036,75 КМ, а све складу са буџетом и Програмом капиталних улагања.

Одборници опозиције замјерили су што се већина ставки садржаних у документу понавља задњих година, а како су истакли, већина тога није ни у почетној фази. Након дискусије, и ова тачка дневног реда усвојена је већином гласова. Против је било осам одборника.

Већином гласова усвојен је Извјештај о раду начелника општине и Општинске управе општине Гацко за 2019. годину. У уводном образложењу, замјеник начелника Радоица Антуновић, истакао је да су у изради извјештаја учествовали сви начелници одјељења, шефови служби и кабинет начелника. Овај документ нису подржали одборници опозиције. Како су током дискусије истакли, у документу Извјештаја представљен је само рад Општинске управе општине Гацко, али не и начелника. За овај извјештај гласало је 10 одборника, пет је било против, а два уздржана.

Десет одборника подржало је Информацију о стању у привреди и предузетништву општине Гацко, док је седам одборника било против.

Једногласно је прихваћена Информација о броју незапослених лица у општини Гацко према квалификационој структури на дан подношења Информације. У документу стоји да се број активних тражилаца запослења повећао у односу на исти период прошле године (43 лица). Закључно са 31.05.2020. године на евиденцији је било 758 лица који активно траже посао, а од тога су 32 лица из категорије демобилисаних бораца. У информацији такође стоји да је за пет мјесеци ове године запослење нашло 48 лица. Највише незапосленних на евиденцији Бироа Гацко по годинама старости има у категорији од 30 до 35 година, а предњаче жене.

Са 10 гласова за и 7 против усвојен је Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину. Уводне напомене дао је начелник Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алекса Зеленовић. Овим програмом у износу од 330.236,00 КМ обухваћене су активности чишћења јавних површина, одржавање и уређивање јавних зелених површина и одвођење атмосферских вода и других падавина са јавних површина.

После дуже дискусије, са 10 гласова за и 7 против, усвојена је Информација о стању локалних путева и улица и других јавних објеката од значаја за општину Гацко за 2019. годину. Информацију је доставило Одјељење за просторно планирање и цивилну заштиту, а садржи табеларни приказ дужине локалних путева.

Дискусије није било на Извјештај о стању културе на подручју општине Гацко за 2019. годину, као ни на извјештаје о раду Земљорадничке задруге општине Гацко и Општинске организације Црвеног крста Гацко за 2019. годину.

Без дискусије је прихваћена и Информација о здравственој заштити сточног фонда општине Гацко за 2019. годину.

Приједлог закључка одборника СНСД, који је уврштен у дневни ред, а којим су упутили Препоруку начелнику општине да се из буџетске резерве исплати помоћ од 500 марака свим медицинским и немедицинским радницима који су радили у Дому здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко у вријеме пандемије KOВИД, није добио подршку већине.

Међутим, једногласно је прихваћен приједлог клуба одборника СДС у којем стоји да начелник општине из буџета исплати 500 КМ свим радницима Дома здравља, али и радницима свих предузећа и институција чији је оснивач СО Гацко, а који су радили у отежаним условима током пандемије корона вируса.

Одборничких питања није било.

Подијелите вијест