Одржана Двадесет четврта редовна сједница СО-е Гацко

У сали скупштине општине Гацко данас је одржана Двадесет четврта редовна сједница Скупштине општине. Сједницу је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Косте Милићевића, начелника општине Милана Радмиловића , начелника Одјељења за општу управу Ранка Марковића, начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Алексе Зеленовића, начелника Oдјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, службеника за односе са јавношћу, представника Радио Гацка и Херцег Телевизије.

Разматрано је 13. тачака дневног реда.

На почетку је једногласно усвојен Записник са Двадесет треће редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 05.02.2016. године.

Једногласно је прихваћен и Приједлог Статута о измјени Статута општине Гацко. Члан 32. Статута Општине мијења се и гласи: „Скупштина општине има 19 одборника“. Наиме, Статут јединице локалне самоуправе усклађује са Изборним законом РС, по коме број одборника зависи од броја бирача, општине од 8.000 а мање од 11.000 бирача треба да имају 19 одборника, а општина Гацко има 8088 бирача.

Са 14 гласова ЗА прихваћена је и Информација о раду Мјесних заједница на подручју општине Гацко за 2015. годину. Уводне напомене дао је предсједник одбора за Mјесне заједнице, Јован Ковачевић. Од укупно осам мјесних заједница, сједници су присуствовали предсједници мјесних заједница Гацка и Брљева, Гордана Антељ и Војин Тепавчевић.

Према ријечима начелника општине, Милана Радмиловића, локална заједница има коректну сарадњу са представницима Мјесних заједница, али истиче да за остваривање својих права морају да траже подршку и осталих институција. Начелник је још једном најавио планиране инвестиције на асфалтирању градских улица и уређења центра града. Према његовим ријечима грађевинска служба већ обавља дио посла на терену, обилазећи стање инфраструктуре у мјесним заједницама, стварајући након тога релевантну базу података са свим приједлозима, након чега ће се одлучити о приоритетима за инвестирање и будуће радове, цијени радова и временском периоду кад ће радови бити изведени.

Начелник одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драган Паповић образложио је Информацију о стању у области пољопривредне дјелатности за 2015. годину са Приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње. Право на субвенције у протеклој години остварило је 319 пољопривредних произвођача у износу од 158.126, 30 КМ. Паповић је истакао да су буџету и за 2016. годину планирана средства за субвенције у пољопривреди у износу од 120.000,00 КМ. Информација је прихваћена са 11 гласова ЗА и 5 уздржаних.

Највише пажње изазвала је Информација о стању здравствене заштите становништва општине Гацко за 2015. годину и Финансијски извјештај за 2015. годину Јавне здравствене установе Дом здравља “Проф. др Саво Бумбић” Гацко. О тешкоћама у финансирању здравствене заштине, још једном одборнике и ширу јавност је упознала директор Дома здравља, Вера Говедарица. Као главни проблем навела је неправилну прерасподјелу средстава од стране Фонда здравственог осигурања, те да им мјесечно само за плате, занемарујући остале материјалне трошкове, недостаје око 30.000 КМ. Закључено је да је потребно организовати посебну сједницу скупштине и видјети са којим средствима општина и пословни субјекти на подручју исте могу помоћи за рјешавање проблема у овој установи. Након дискусије, Информација је прихваћена за 11 гласова.

Као и претходних година, одборници су похвалили и једногласно усвојили Извјештај о раду за 2015. годину и Програм рада са финансијским планом за 2016. годину Јавне установе „Центар за социјални рад“ Гацко.

Без расправе су усвојени извјештаји о раду за претходну годину Јавних установа „Информативно културни центар“, “Културно спортски центар” „Туристичка организација“ и „Народна библиотека“ Гацко.

Донесена је одлука о приступању изради Урбанистичког плана Гацка и Урбанистичког плана Автовац. Ријешена су два предмета имовинско-правних односа и постављена су два одборничка питања.

Подијелите вијест