Одржана Двадесет четврта редовна сједница Скупштине општине Гацко

Јуче је oдржана Двадесет четврта редовна сједница Скупштине општине Гацко, коју је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству потпредсједника Косте Милићевића, секретара Драгана Јегдића, замјеника начелника општине Гацко, Радоице Антуновића, начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, начелника Одјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, начелника Одјељења за општу управу Зорице Супић, службеника за односе са јавношћу и представника Радио Гацка.

Због епидемиолошке ситуације, уз све мјере и препоруке, сједница је одржана у кино – сали Јавне установе „Културно – спортски центар“ Гацко.

На почетку засиједања замјеник начелника општине Гацко, Радоица Антуновић, информисао је јавност о активностима Кризног штаба у протеклих два и по мјесеца.

Oдборници СО Гацко, Синиша Мандић и Деско Мастиловић обавијестили су Скупштину општине да су престали са политичким дјеловањем у оквиру Социјалистичке партије и да даљи политички рад настављају у Социјалистичкој партији Српске-СПС.

Са дневног реда су повучене три тачке и то једна због дораде, а двије због одсуства извјестиоца. Након усвојеног дневног реда од 20 тачака прихваћен је Записник са Двадесет треће редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане 28.02.2020. године.

Са 11 гласова за и 7 против, усвојен је Програм коришћења прихода од посебних намјена за шуме за 2020. годину. Према ријечима начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Драгана Паповића, планирана средства овим програмом у укупном износу од 140.341 КМ биће утрошена за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре у руралним подручјима општине. Да се овај план односи углавном на реконструкције и санације приступног пута на истом локалитету, без јасно дефинисане дионице које су предмет санације, била је једна од замјерки одборника СПС, Деска Мастиловића.

На дневном реду нашао се и План капиталних улагања за период од 2020 – 2022. године. Према ријечима замјеника начелника општине Гацко, Радоице Антуновића, овај документ садржи капиталне пројекте од изузетне важности за локалну заједницу за период од три године, а који је подложан промјенама. Укупна средства за реализацију која су процијењена у износу од 8.820.036,45 КМ биће обезбијеђена из буџета општине, кредитних средстава, грантова и остало. Изградња спортске дворане, уређење трга Саве Владиславића, доградња водоводног система Придворица – Гацко, асфалтирање путева у МЗ Гацко, изградња Дома за збрињавање старих лица, само су неке од ставки које су се нашле у табеларном дијелу програма, који ће бити посебно објављен и доступан на нашем сајту. Услиједила је дискусија одборника опозиције. Једна од примједби одборника СНСД, Синише Шуковића односила се на то да је План требао бити повучен са засједања и усвојен када и буџет. Након гласања, План је подржало 10 одборника, док је против било њих 8.

Без дискусије, са 11 гласова за и 7 уздржаних, усвојени су Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2020. годину и Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене метра квадратног корисне површине стамбеног и пословног простора из 2019. године.

Са 12 гласова за и 6 уздржаних усвојен је Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о прихватању кредитног задужења Општине Гацко.

Са 10 гласова за, 6 против и 2 уздржана усвојен је и Приједлог Одлуке о прихватању кредитног задужења Општине Гацко у износу од 3.035.000,00 КМ. Кредитно задужење усмјериће се за кредитирање пројеката капиталних инвестиција из области грађења објеката и инфраструктуре у нашој општини.

Начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Драган Паповић, дао је образложење Извјештаја о извршењу Буџета општине Гацко за 2019. годину.

Укупна буџетска средства за период јануар – децембар 2019. године остварена су у износу 12.542.931,00 КМ, од чега су буџетски приходи укупно 11.362.599,00 КМ, примици од финансијске имовине 123.889,00 КМ, примици од нефинансијске имовине 3.780,00 КМ, остали примици 363.354,00 КМ, а расподјела суфицита из претходног периода остварена је у износу 689.309,00 КМ. Ребалансом буџета за 2019. планирана су средства у износу 13.115.090, 00 КМ. На бази пројектованих буџетских средстава Ребалансом буџета за 2019. годину планирана је буџетска потрошња у износу од 13.115.090,00 КМ, те реализација исте за протеклу годину износи 12.253.944,00 КМ. Извјештај је усвојен са 10 гласова за и 8 против.

Са 10 гласова за и 8 против, усвојен је Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката остварених по основу Закона о концесијама за 2019. годину. Према ријечима Паповића, планом буџета и Програмом коришћења средстава концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката планирана је у износу од 5.000.000 КМ, а остварена је у износу од 5.246.559 КМ. Разлог веће концесије у односу на план је већа производња електричне енергије и редовна наплативост ових прихода. Средства од поврата пласираних кредита планирана су у износу од 120.000 КМ а исти су остварени у износу од 123.889 КМ. Како стоји у документу Програма, односно у Извршењу о реализацији, ова средства су намјенски утрошена за отплату ануитета по дугорочном кредиту за капиталне инвестиције у износу од 1.134.428 КМ, издатке  по основу пореза на додатну вриједност са каматом (пројекат доградње водоводног система – нови водовод) у износу од 361.808 КМ, за реконструкцију локалних путева у мјесним заједницама те реконструкцију и асфалтирање градских улица у износу од 949.179 КМ. На издатке за набавку постројења и опреме, издатке за залихе материјала робе и ситног инвентара утрошено је 16.436 КМ, и остале отплате (грантови социјална заштита и материјални трошкови) у износу од 2.908.597 КМ.

Након паузе од пола сата, скупштина је наставила рад са 13 одборника, док су остали оправдали своје одсуство. Без дискусије већином гласова усвојене су следеће тачке: Извјештај о реализацији Програма коришћења прихода од посебних намјена за шуме за 2019. годину, Извјештај о утрошку средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2019. годину, те Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2019. годину.

На исти начин, већином гласова усвојени су и извјештаји јавних установа са програмима рада са финансијским планом за 2020. годину – Јавне установе Центар за социјални рад Гацко, Јавне установе Информативно културни центар Гацко, Јавне установе Културно – спортски центар Гацко и Јавне установе Туристичке организације општине Гацко.

Са 10 гласова за, 2 против и једним уздржаним гласом, прихваћена је Информација о стању у области пољопривредне дјелатности са Приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње. Паповић је обавијестио одборнике и јавност да су у протекла два дана из буџета општине Гацко исплаћени подстицаји за око 300 газдинстава у укупном износу од око 140.000,00 КМ, а према иницијативи начелника општине, једнократна помоћ ће бити исплаћена и осталим пољопривредним газдинствима која нису обухваћена овим подстицајима, а чији износ ће бити јасније дефинисан након Ребаланса буџета општине.

Једногласно је усвојена Одлука о додјела општинских признања. Повеља општине Гацко Васиљ Грђић, додјељује се ЈЗУ „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко, за посебан значај и допринос очувању здравља наших суграђана, нарочито за вријеме вируса Covid-19 и ФК „Младост“ Гацко, за 50 јубиларних година постојања и постигнуте спортске резултате.

За врхунске резултате у области спорта – стрељаштва и атлетике, Плакета Свете Тројице ове године биће уручена младим спортистима из наше општине, Ивану Слијепчевићу и Игору Зеленовићу.

Ријешена су два питања из области имовинско – правних односа.

Постављено је једно одборничко питање, након чега је завршено још једно скупштинско засједање.

Подијелите вијест