Одржана девета редовна сједница СО-е Гацко

Девету редовну сједницу Скупштине општине Гацко, која је одржана јуче, отворио је предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству начелника општине Милана Радмиловића,  замјеника начелника Радоице Антуновића, секретара Драгана Јегдића, начелника одјељења за општу управу Ранка Марковића, начелника за просторно планирање и цивилну заштиту Алексе Зеленовића, начелника одјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, интерног ревизора у општини Гацко Наде Зеленовић, службеника за односе са јавношћу и Радио Гацка.

На сједници је разматрано 18 тачака дневног реда.

Након усвајања Записника са седме и осме редовне сједнице Скупштине општине Гацко, са 12 гласова за, одборници су усвојили Извјештај о раду Скупштине општине Гацко за 2013. годину.

Одборничком већином, утврђен је Нацрт Статута о измјенама и допунама Статута општине Гацко. У измјенама и допунама Статута, између осталог, назив „Општинска Административна служба“ се мијења у назив „Општинска управа“, општине Гацко.

Скупштина је усвојила Извјештај по Плану мјера за отклањање недостатака по Извјештају Главне службе за ревизију Јавног сектора Републике Српске, у коме су представљене проведене радње по плану активности за провођење препорука датих у извјештају ГС за РЈС РС.

Већином гласова, на скупштини је усвојен приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производење електричне енергије за 2014. годину. Уводне напомене о овој тачки дневног реда, дао је начелник општине, Милан Радмиловић. Укупна средства за 2014. годину планирана су у износу од 5.801.000,00 КМ. Од тога, планирано је извршење отплате ануитета по дугорочном кредиту за капиталне инвестиције у износу од 529.090,00 КМ, док су за изградњу примарних инфрастуктурних објеката (водовод, канализација, локални путеви и слично) планирана средства у износу од 1.851.051,00 КМ.

Приједлог Програма рада заједничке комуналне потрошње за 2014. годину, усвојен је одборничком већином, а обухвата следеће активности: одржавање јавне хигијене, одржавање и уређење јавних зелених површина, паркова, купалишта и површина за рекреацију, одржавање оборинске канализације и набавка опреме. Одборници су током дискусије, као горући проблем навели одвожење и депоновање прикупљеног отпада, проблем оборинске канализације и отпадних вода, који се треба што прије ријешити. У вези са овом тачком, усвојен је и Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о комуналним накнадама.

На скупштини је усвојен и Приједлог Одлуке о привременом финансирању потреба буџета општине Гацко за период 01.04. до 30.06.2014. године, према којем ће се до доношења Одлуке о буџету општине Гацко за 2014. годину вршити привремено финансирање општих потреба, за које се средства обезбјеђују у буџету општине Гацко до висине прихода остварених у периоду 01.04. до 30.06.2013. године.

Већином гласова усвојен је Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Општинским административним таксама, Приједлог Одлуке о раду и висини накнаде за рад члановима Управних одбора јавних установа чији је оснивач општина Гацко, Приједлог Одлуке о висини накнаде за рад Општинске изборне комисије. Усвојен је и Приједлог Одлуке о висини плата функционера општине Гацко.

Одборничком већином и без расправе, усвојени су Приједлог Одлуке о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање локалних путева и улица у општини Гацко, Приједлог Одлуке о условима, критеријуму и начину додјеле гранта етажним власницима, Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор предсједника и једног члана Општинске изборне комисије Гацко, као и Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање Одбора за жалбе.

Подијелите вијест