Одржана Четврта редовна сједница Скупштине општине Гацко

Јуче је одржана Четврта редовна сједница Скупштине општине Гацко.

Сједницу је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству в.д. секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Косте Милићевића, замјеника начелника општине, Радоице Антуновића, в.д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, в.д. начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Алексе Зеленовића, в.д. начелника Одјељења за општу управу Зорице Супић, в.д. начелника Одјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, представника мјесних заједница, службеника за односе са јавношћу, представника Радио Гацка, Херцег Телевизије и Радио телевизије РС.

На сједници је разматрано 20 тачака дневног реда, а присуствовало је 19 одборника.    

На самом почетку усвојен је Записник са Треће редовне сједнице СО-е Гацко, одржане 29.12.2016. године као и Извјештај о раду Скупштине општине Гацко за 2016. годину.

Одборници су највише дискутовали о Информацији о раду Мјесних заједница на подручју општине Гацко за 2016. годину. Предсједник одбора за мјесне заједнице, Јован Ковачевић, дао је уводне напомене по овој тачки. С тим у вези, сједници су присуствовали предсједници Мјесних заједница Гацко и Брљево, који су представили рад, актуелне проблеме и кандидоване пројекте на којима треба радити у наредном периоду, са акцентом на проблем изградње водоводне и канализационе мреже.

Начелник Одјељења за просторно планирање и ЦЗ, Алекса Зеленовић, истакао је да је у току техничка припрема и провођење главног пројекта о водоснабдијевању, који ће бити готов до почетка љета. Такође, рекао је да Одјељење припрема и пројекат прољећног чишћења града и околине, у сарадњи са Комуналним предузећем и грађанима, који ће се одржати у априлу. Информација је усвојена са 17 гласова ЗА и један уздржан глас.

Једногласно је прихваћен Приједлог Одлуке о изради Статута општине Гацко и Пословника Скупштине општине Гацко и Приједлог Одлуке о расписивању избора за избор чланова Савјета мјесних заједница на подручју општине Гацко.  Избори за чланове Савјета мјесних заједница одржаће се 23. априла, а гласање ће се обавити у свакој мјесној заједнициу исто вријеме, од 09 до 17 часова, у складу са изборним прописима.

Jедногласно је усвојен Програм коришћења прихода од посебних намјена за шуме у 2017. години. Средства прикупљена од продајних дрвних сортимената у износу од 93.943.00 КМ, биће уплаћена на рачун јавних прихода општине Гацко, а намјенски ће се утрошити за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре у руралним подручјима општине.

Одборници су једногласно усвојили и Одлуку о уређењу простора и грађевинског земљишта. Уводне напомене на документ дао је начелник одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алекса Зеленовић. Овом Одлуком уређује се градско грађевинско земљиште као и уређење простора, уређење и финансирање градског грађевинског земљишта, рента и накнада за трошкове уређења, опремање неизграђеног и неопремљеног грађевинског земљишта, накнада за доградњу и надоградњу, накнада за ренту, услови за изградњу помоћних и постављање привремених објеката за које није потребна грађевинска дозвола, начин издавања локацијских услова за сјечу стабала, уређење фасада, рјешења о висини накнаде и друга питања од значаја за уређење простора и грађење.

Донесена је Одлука о измјенама Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Гацко у 2017. години, са утврђеном јединственом стопом од 20%. Закон о порезу на непокретности прописује да су Скупштине општина и градова дужне да донесу одлуку о висини стопе пореза на непокретности на њиховој територији и то општу стопу која износи до 20% и пореску стопу за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност која износи до 0,10%.

Једногласно су донесене Одлуке о измјени дијела Регулационог плана РиТЕ Гацко и Одлуке о измјени дијела Регулационог плана ”Канал” Гацко.

Носилац израде поменутих докумената, Драган Вучуревић, извршио је презентацију ова два планска документа, уз уводне напомене начелника Одјељења за просторно планирање и ЦЗ, Алексе Зеленовића.

Ријешено је шест предмета имовинско-правних односа.

Једногласно су разријешени члан Управног одбора Туристичке организације, Зорица Супић, и члан Одбора за жалбе општине Гацко, Раденко Тодоровић, због запослења у Општинској управи општине Гацко.

Скупштина општине Гацко донијела је Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Одбора за жалбе. За вршиоца дужности, до именовања по завршетку конкурсне процедуре, именована је Радмила Граховац, дипломирани правник.

На јучерашњој скупштини извршено је именовање секретара Скупштине општине Гацко, као и именовање начелника општинских одјељења.

За секретара СО-е Гацко, именован је Драган Јегдић. За начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности општине Гацко изабран је Драган Паповић, на позицију начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту изабран је Алекса Зеленовић, док је на мјесту начелника Одјељења за инспекцијске послове изабрана Драгица Јововић. На позицији начелника Одјељења за општу управу изабрана је Зорица Супић.

Подијелите вијест