Oдржан скупштински колегијум: Конститутивна сједница у четвртак

Данас је у кабинету предсједника СО-е Гацко одржан скупштински колегијум на коме је утврђен датум одржавања конститутивне сједнице. Због епидемиолошке ситуације, сједница ће се одржати у просторијама кино – сале, у четвртак, 31. децембара са почетком у 10 часова.

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Избор радног предсједништва Конститутивне сједнице Скупштине општине Гацко;
 2. Констатовање престанка мандата одборника старог сазива Скупштине општине Гацко;
 3. Саопштавање мандата одборника новог сазива Скупштине општине Гацко;
 4. Давање и потписивање свечане изјаве новоизабраних одборника и изјаве о поштовању етичког кодекса;
 5. Достављање изјаве, потписане и овјерене, одборника који чине скупштинску већину;
 6. Избор и именовање предсједника, замјеника и чланова Комисије за избор и именовање;
 7. Именовање Комисије за избор тајним гласањем предсједника, подпредсједника СО-е и замјеника начелника општине;
 8. Приједлог рјешења о престанку функције предсједника СО-е Гацко;
 9. Избор и именовање предсједника СО-е Гацко;
 10. Приједлог рјешења о престанку функције потпредсједнику СО-е Гацко;
 11. Избор и именовање потпредсједника СО-е Гацко;
 12. Приједлог рјешења о престанку функције замјенику начелника општине Гацко;
 13. Избор и именовање замјеника начелника општине Гацко;
 14. Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности предсједника СО-е;
 15. Приједлог рјешења о разрјешењу секретара СО-е Гацко;
 16. Именовање В.Д. секретара СО-е Гацко;
 17. Приједлог рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности;                                        
 18. Рјешење о именовању В.Д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности;
 19. Приједлог рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу;        
 20. Рјешење о именовању В.Д. начелника Одјељења за општу управу;
 21. Приједлог рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за просторно планирање и Цивилну заштиту;                                                                                     
 22. Рјешење о именовању В.Д. начелника Одјељења за просторно планирање и Цивилну заштиту;
 23. Приједлог рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за инспекцијске послове;
 24. Рјешење о именовању В.Д. начелника Одјељења за инспекцијске послове;
 25. Приједлог рјешења о разрјешењу начелника Службе за заједничке послове;
 26. Рјешење о именовању В.Д. начелника Службе за заједничке послове;
 27. Именовање В.Д. начелника Стручне службе;
 28. Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности функционера и руководилаца у Општинској управи општине Гацко;
 29. Приједлог Одлуке о привременом финансирању за период од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године.