Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Одржан састанак Савјета плана општине Гацко

Савјет плана, формиран као радно тијело Скупштине општине Гацко, данас је у присуству већине чланова одржао радни састанак. Према ријечима начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алексе Зеленовића, направљен је осврт на извјештајни период у току 2018. године, и представљени планови за текућу 2019. годину.

„Током 2018. године одржане су три сједнице од оснивања, на којима је разматрана проблематика просторно – планске документације која је завршена, која је у изради и која се планира. Чланови Савјета плана су детаљно упознати са стањем просторно – планске документације на нивоу општине Гацко. План је да се наставе активности на фазној изради УП „Гацко“ и УП „Автовац“, којим се предвиђа по динамици преднацрт плана до краја марта мјесеца. Затим, да се према одредбама Закона о просторном уређењу и Правилника о приступању изради, припреми и усвајању планских аката, приступи именовању Савјета плана за РП „Центар 1“, односно да се постојећи Савјет плана прошири члановима Савјета плана према одредби Закона о просторном уређењу“, каже Зеленовић.

На састанку је било ријечи да се на Сајту општине Гацко активирају и прикажу пословне зоне које су већ обрађене у планским актима, а односе се на постојеће пословне зоне у оквиру града, а то је РП „Канала“ секција А и секција Б, РП „Лазарићи 1“ као и пословне зоне ван урбаног подручја, а односе се на мјеста Автовац, пољопривредна зона Поникве и друге, ради привлачења и информисања потенцијалних инвеститора.

Према ријечима Зеленовића, већина локација из РП „Канал“ секција А, су слободне (од пута према гробљу до правца Нестро пумпе), и ту постоје сви услови за издавање локација, уз обавезу потенцијалног инвеститора да започне радове у року од годину дана од дана куповине локације, што ће бити услов у евентуалном купопродајном уговору између општине као продавца и потенцијалног купца.

На наредној сједници Скупштине општине, у процедуру улази именовање проширеног Савјета плана и расписивање Јавног огласа за продају земљишта површине 1.800 м2, које се налази на локацији непосредно уз магистрални пут, у оквиру РП „Канал“ секција А,
(на потезу раскрсница за Бурак – Нестро пумпа).

Подијелите вијест