Одржан састанак Савјета плана општине Гацко

Савјет плана, формиран као радно тијело Скупштине општине Гацко, данас је у присуству већине чланова одржао радни састанак. Према ријечима начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алексе Зеленовића, направљен је осврт на извјештајни период у току 2018. године, и представљени планови за текућу 2019. годину.

„Током 2018. године одржане су три сједнице од оснивања, на којима је разматрана проблематика просторно – планске документације која је завршена, која је у изради и која се планира. Чланови Савјета плана су детаљно упознати са стањем просторно – планске документације на нивоу општине Гацко. План је да се наставе активности на фазној изради УП „Гацко“ и УП „Автовац“, којим се предвиђа по динамици преднацрт плана до краја марта мјесеца. Затим, да се према одредбама Закона о просторном уређењу и Правилника о приступању изради, припреми и усвајању планских аката, приступи именовању Савјета плана за РП „Центар 1“, односно да се постојећи Савјет плана прошири члановима Савјета плана према одредби Закона о просторном уређењу“, каже Зеленовић.

На састанку је било ријечи да се на Сајту општине Гацко активирају и прикажу пословне зоне које су већ обрађене у планским актима, а односе се на постојеће пословне зоне у оквиру града, а то је РП „Канала“ секција А и секција Б, РП „Лазарићи 1“ као и пословне зоне ван урбаног подручја, а односе се на мјеста Автовац, пољопривредна зона Поникве и друге, ради привлачења и информисања потенцијалних инвеститора.

Према ријечима Зеленовића, већина локација из РП „Канал“ секција А, су слободне (од пута према гробљу до правца Нестро пумпе), и ту постоје сви услови за издавање локација, уз обавезу потенцијалног инвеститора да започне радове у року од годину дана од дана куповине локације, што ће бити услов у евентуалном купопродајном уговору између општине као продавца и потенцијалног купца.

На наредној сједници Скупштине општине, у процедуру улази именовање проширеног Савјета плана и расписивање Јавног огласа за продају земљишта површине 1.800 м2, које се налази на локацији непосредно уз магистрални пут, у оквиру РП „Канал“ секција А,
(на потезу раскрсница за Бурак – Нестро пумпа).

Подијелите вијест