Одржан састанак између носиоца припреме и носилаца израде Урбанистичких планова „Гацко“ и „Автовац“

У Општини Гацко јуче је одржан радно – консултативни састанак између носиоца припреме – Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту општине Гацко и носилаца израде „ИГ“ Институт за грађевинарство Бања Лука, ПЈ Требиње и „Урбис центар“ д.о.о. Бања Лука, Урбанистичких планова „Гацко“ и „Автовац“.

Представници носилаца израде Урбанистичких планова су изнијели податке добијене од ресорних министарстава (Министарство индустрије, енергетике и рударства, Министарство просвјете и културе, Електропривреда Репбулике Српске, М:тел, Воде Српске и Електропренос БиХ) и надлежних комуналних служби, те су исти разматрани на састанку. Након теренског обиласка и кабинетског разматрања, продискутовано је и о бонитету појединих објеката, о приоритетима и значају културно – историјских споменика, о појединим трасама путева и евентуалним измјенама инфраструктурних система.

На захтјев носилаца израде планова, Одјељење за просторно планирање и цивилну заштиту дужно је претходно послату радну верзију Урбанистичког плана „Гацко“ сагледати и са примједбама и сугестијама провести у програмски задатак, те исти доставити заједно са подацима о стању власничке структуре.

На основу комплетног разматрања, договорено је да се иде паралелно са Преднацртима и Нацртима оба урбанистичка плана, с договором да Преднацрти буду припремљени, оквирно до средине маја, да би стручна расправа могла да се одржи почетком јуна, како би Нацрти били спремни за јавни увид.

Подијелите вијест