Одлука о расподјели средстава ОЦД/НВО за 2022. годину

Начелник општине Гацко доноси Одлуку о расподјели средстава ОЦД/НВО за 2022. годину.

Одобравају се средства невладиним организацијама са подручја општине Гацко по Јавном позиву ОЦД/НВО за предају приједлога пројеката који ће се финансирати из Буџета општине Гацко за 2022. годину.

Овом одлуком, на основу проведене прописане процедуре, утврђује се листа пројеката по Јавном позиву ОЦД/НВО за 2022. годину, коју можете погледати ОВДЈЕ.

Организације цивилног друштва којима су одобрена средства за пројекте у 2022. години, након потписивања Уговора о реализацији пројекта, обавезују се да одобрене пројекте реализују у складу са одредбама Уговора о додјели средстава.

Средства ће бити дозначена након потписивања уговора, једнократно или у ратама, у складу са приливом буџетских средстава Општине.

Контролу утрошка средстава вршиће Тим за праћење реализације пројеката који именује Начелник општине Гацко.