Одјељење за просторно планирање и цивилну заштиту – Обавјештење

У складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине ( “Службени гласник Републике Српске”, број 71/12,79/15 и 70/20 ), из Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Општине Гацко, обавјештавају да је у току поступак издавања Еколошке дозволе за Мостове на стационажама 6+258.794 и 7+281.992 преко измјештеног корита ријеке Мушнице у Гатачком пољу.

Такође, у току је поступак издавања Еколошке дозволе и за изградњу Трафостанице МБТС 10(20)/0.4 кV, 630 кVA „Радна зона Канал” Гацко са Прикључним водом на локацији к.ч. број 1611/8 ( нови премјер), односно к.ч. број 564/5 (стари премјер) КО Гацко, Општина Гацко.

Заинтересована јавност може извршити увид у захтјеве и документацију у просторијама Општине Гацко, канцеларија број 16, сваким радним даном од 7.30 до 15.30 часова.

Подијелите вијест