Објављен јавни позив за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске

Министарство рада и борачко инвалидске заштите расписало је Јавни позив за подношење захтјева за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, од прве до пете категорије, млађим од 60 година живота.


УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СУ:

1) Да подносилац захтјева има пријављено пребивалиште на територији Републике Српске;
2) Да му је рјешењем надлежног органа утврђен статус борца од прве до пете категорије;
3) Да је млађи од 60 година;
4) Да укупна примања подносиоца захтјева не прелазе износ већи од 207,00 КМ или да укупна примања подносиоца захтјева и чланова његове уже породице са којима живи у заједничком домаћинству, не прелазе износ већи од 520,00 КМ, искључујући примања из социјалне и дјечије заштите;
5) Да подносилац захтјева и чланови његове уже породице са којима живи у заједничком домаћинству нису власници више од једне стамбене јединице, условне за становање;
6) Да подносилац захтјева и чланови његове уже породице, са којима живи у заједничком домаћинству, нису власници пословног простора из којег се могу остварити приходи продајом или издавањем у закуп;
7) Да подносилац захтјева и чланови његове уже породице, са којима живи у заједничком домаћинству, нису власници пољопривредног земљишта и/или шуме, чија површина прелази пет хектара;
8) Да подносилац захтјева и чланови његове уже породице, са којима живи у заједничком домаћинству, нису власници једног или више моторних возила укупне каталошке вриједности преко 6. 000,00 КМ;
9) Да подносилац захтјева није обухваћен Програмом запошљавања и самозапошљавања, предвиђен Акционим планом запошљавања Републике Српске у 2021. години, као и да није користио новчана средства за самозапошљавање кроз програм „Заједно до посла“.

Захтјев за новчану помоћ подноси се градском, односно општинском органу управе надлежном за послове борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата, према мјесту пребивалишта подносиоца захтјева.

Образац захтјева је доступан у штампаном облику код првостепених органа, као и на сајту Министарства рада и борачко – инвалидске заштите и званичној презентацији општине.

Крајњи рок за подношење захтјева је 05. мај 2021. године.

За све детаљније информације можете се обратити у канцеларију број 3 – Служба за борачко – инвалидску заштиту општине Гацко.

Подијелите вијест