Обавјештење о излагању Нацрта Oдлуке о начину организовања, управљања и коришћења јавних паркиралишта у општини Гацко

Из Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту обавјештавају да се Нацрт  одлуке о  начину организовања, управљања и коришћења јавних паркиралишта у општини Гацко, који је усвојен на Скупштини општине Гацко дана 07.04.2022. године излаже на јавни  увид у просторији број 16 зграде општине Гацко, ул. Солунских добровољаца бр.2, сваким радним даном од 8 до 15 часова, осим државног празника, а трајаће од 08.04.2022. до 29.04.2022. године.

За вријеме јавног увида свако физичко и правно лице може дати мишљења, приједлоге, примједбе на Нацрт Одлуке о начину организовања, управљања и коришћења јавних паркиралишта у форми дописа Општинској управи Гацко – Одјељење за просторно планирање и цивилну заштиту.