Обавјештење о излагању на јавни увид доказа уз захтјеве за издавање еколошких дозвола за изградњу малих соларних електрана “Автовац 1” (152,76kW), “Автовац 2” (152,76kW), “Автовац 3” (249,24kW), “Автовац 4” (73,37kW) и “Автовац 5” (249,24kW)

Докази уз захтјев за издавање еколошких дозвола за изградњу малих соларних електрана “Автовац 1” (152,76kW), “Автовац 2” (152,76kW), “Автовац 3” (249,24kW), “Автовац 4” (73,37kW) и “Автовац 5” (249,24kW) биће изложени у згради општинске управе Општине Гацко (канцеларија бр. 16), ул. Солунских добровољаца бр. 2, Гацко, у термину од 8:00 до 15:00 часова сваким радним даном, осим државног празника, а трајаће од 05.04.2024. до 04.05.2024.године.

За вријеме јавног увида свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и сугестије на предметне доказе, уписом у свеску која ће се налазити у канцеларији бр. 16 Општинске управе Општине Гацко или у форми дописа Општинској управи општине Гацко – Одјељењу за просторно планирање и цивилну заштиту.

Подијелите вијест