Обавјештење: Јавни увид Нацрта измјене дијела Регулационог плана “Барица”

Одјељење за просторно планирање и цивилну заштиту општине Гацко, обавјештава о излагању на Јавни увид Нацрта измјене дијела Регулационог плана “Барица”.

Нацрт се излаже на јавни увид у просторијама предузећа „Геопут” д.о.о Бања Лука, Краља Николе број 13, просторији број 16 зграде Општине Гацко, сали Скупштине општине Гацко, ул. Солунских добровољаца бр. 2, сваким радним даном од 8 до 15 часова, осим суботе, недеље и државног празника.

Јавни увид ће трајати од 11.02. до 14.03. 2022. године.

За вријеме јавног увида, свако физичко и правно лице може дати мишљења, приједлоге, примједбе на Нацрт измјене дијела РП „Барица”, уписом у свеску која ће се налазити у просторији у којој је Нацрт изложен или у форми дописа Општинској управи Гацко – Одјељење за просторно планирање и цивилну заштиту.