Обавјештење из Oдјељења за инспекцијске послове

У току је поступак провођења доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу 110 kV далековода Гацко-Невесиње, на територији општина Гацко и Невесиње инвеститора „ЕЛЕКТРОПРЕНОС-ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ“, оперативно подручје Бања Лука.

С обзиром да се ради о постројењу за које је у складу са чланом 2. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу (Сл. Гласник РС број 124/12) обавезно издавање еколошке дозволе.

На основу члана 39.  и члана 88. Закона о заштити животне средине (Сл. Гласник РС број 71/12) заинтересованој јавности омогућен је бесплатан увид у документацију у просторијама општине Гацко, канцеларија број 15, гдје могу дати мишљење и примједбе у року од тридесет (30) дана од дана објављивања у јавном гласилу.