Обавјештење из Одјељења за инспекцијске послове

Обавјештавају се правна лица и грађани да је донесена нова Одлука о комуналном реду. Овом одлуком уређен је комунални ред на подручју општине Гацко што подразумијева:

  • одржавање чистоће на јавним површинама, привремено заузимање јавних површина и извођење радова на истим;
  • одлагање земље, грађевинског материјала и дрвног отпада;
  • држање кућних љубимаца и других домаћих животиња;
  • скупљање, одвоз и депоновање комуналног отпада.

Непоштовање комуналног реда биће санкционисано у складу са одлуком гдје су прописане новчане казне у распону од 1.000 – 5.000 КМ за правна лица, 300 – 700 КМ за одговорна лица и 50 – 500 КМ за физичка лица.

Комунална полиција у наредном периоду вршиће појачан инспекцијски надзор, па апелујемо на грађане да поштују ову одлуку.