Обавјештење из Одјељења из инспекцијске послове

Из Одјељења за инспекцијске послове општине Гацко обавјештавају све власнике стоке у урбаном подручју да ће Комунална полиција oпштине Гацко вршити контролу услова и начина држања крупне и ситне стоке.

Одлуком о комуналном реду у урбаном подручју општине Гацко забрањено је држање крупне и ситне стоке. Изузетно, уколико се смјештај за стоку налази на самом рубу насељеног мјеста, а стока се из смјештаја усмјерава на испашу у подручје изван граница Урбанистичког плана, дозвољено је исту држати под условом да ни на који начин не нарушава становање и саобраћај у окружењу.

Досадашњим контролама је констатовано да поједини власници стоке у урбаном подручју и даље држе крупну и ситну стоку, као и да се у неким  насељима користе главне саобраћајнице за прогон стоке, што ће у наредном периоду бити санкционисано у складу са одредбама Одлуке о комуналном реду, наводи се у обавјештењу.

Подијелите вијест