Најава: Тринаестa редовнa сједницa Скупштине општине Гацко

Тринаестa редовнa сједницa Скупштине општине Гацко одржаће се у уторак, 12. јула. Сједница ће се одржати у сали Скупштине општине са почетком у 8 часова и 30 минута.

ДНЕВНИ   РЕД

 1. Записник са Свечане сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 08.06.2022. године;
 2. Записник са Дванаесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 14.06.2022. године;
 3. Приједлог Одлуке о висини накнаде за рад Општинске изборне комисије Гацко;
 4. Инфирмација о стању локалних путева и улица (изградња и одржавање) и других јавних објеката од значаја за општину Гацко за 2021. годину;
 5. Информација о здравственој заштити сточног фонда Општине Гацко за 2021. годину;
 6. Информација о броју незапослених лица према квалификационој структури на дан подношења информације;
 7. Информација о стању у привреди и предузетништву општине Гацко;
 8. Извјештај о раду Земљорадничке задруге Гацко за 2021. годину;
 9. Извјештај о раду Општинске борачке организације Гацко за 2021. годину;
 10. Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста Гацко, за 2021. годину;
 11. Извјештај Комисије за одређивање локације за депонију комуналног отпада;
 12. Оставка директора Јавне установе Информативно културни центар Гацко;
 13. Именовање вршиоца дужности директора Јавне установе Информативно културни центар Гацко;
 14. Разрјешење вршиоца дужности начелника Стручне службе, Општинске управе општине Гацко;
 15. Именовање начелника Стручне службе, Општинске управе општине Гацко;
 16. Разрјешење вршиоца дужности начелника одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Општинске управе општине Гацко;
 17. Именовање начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Општинске управе општине Гацко;
 18. Приједлог Одлуке о рјешавању стамбених потреба породице покојног Рајка Рајковића;
 19. Одборничка питања.