Најава: Tрећa редовнa сједницa Скупштине општине Гацко

Трећа редовна сједница Скупштине општине Гацко заказана је у четвртак, 18. март, са почетком у 10 часова.

Сједница ће се одржати у сали Скупштине општине Гацко.

За сједницу је предложен следећи Дневни ред:

 1. Записник са Друге редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 16.02.2021. године;
 2. Проглашавање мандата одборника, давање и потписивање Свечане заклетве и Изјаве о поштовању етичког кодекса;
 3. Именовање Радних тијела: Етичке комисије части, Одбора за заштиту људских права, друштвени надзор и представке, Одбора за здравље и Савјета за културу;
 4. Приједлог Буџета општине Гацко за 2021. годину;
 5. Приједлог одлуке о извршењу Буџета општине Гацко за 2021. годину;
 6. Приједлог Плана утрошка средстава по основу накнада од пожара за 2021. годину;
 7. Извјештај о раду Анкетног одбора;
 8. Информација о раду Савјета мјесних заједница на подручју општине Гацко за 2020. годину;
 9. Нацрт Одлуке о комуналном реду;
 10. Приједлог Одлуке о оснивању Територијалне ватрогасно – спасилачке јединице Гацко;
 11. Приједлог Одлуке о усвајању Плана заштите од пожара општине Гацко;
 12. Приједлог Одлуке о формирању општинског Штаба за ванредне ситуације;
 13. Приједлог Закључка о продужењу важења Стратегије развоја општине Гацко за период 2011 – 2020 година на 2021. годину;
 14. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Гацко у 2021. години;
 15. Приједлог Одлуке о утврђивању вриједности непокретности на подручју општине Гацко по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2021. години;
 16. Приједлог Одлуке о престанку важења Одлуке о утврђивању накнаде за рад предсједника Савјета мјесних заједница;
 17. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Одбора за жалбе општине Гацко;
 18. Приједлог Одлуке о висини накнаде за рад члановима Одбора за жалбе општине Гацко;
 19. Имовинско – правни односи;
 20. Одборничка питања.