Најава: Шеснаеста редовна сједница СО Гацко

Шеснаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко биће одржана у петак, 28. децембра, са почетком у 10 часова. 

За сједницу је предлажен следећи дневни ред:

 1. Записник са Петнаесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 04.12.2018. године;
 2. Приједлог Програма о измјенама и допунама Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2018. годину;
 3. Приједлог Ребаланса буџета Општине Гацко за 2018. годину;
 4. Приједлог Одлуке о извршењу Ребаланса буџета општине Гацко за 2018. годину;
 5. Приједлог Програма коришћења средстава концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката остварених по основу Закона о концесијама за 2019. годину;
 6. Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину;
 7. Приједлог Буџета Општине Гацко за 2019. годину;
 8. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Гацко за 2019. годину;
 9. Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности на подручју општине Гацко по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2019. години;
 10. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Гацко у 2019. години;
 11. Приједлог Програма рада Скупштине општине Гацко за 2019. годину;
 12. Извјештај о раду за 2017. годину, Правобранилаштва Републике Српске, сједиште замјеника Требиње;
 13. Приједлог Одлуке о приступању изради измјене и допуне Регулационог плана „Центар 1“;
 14. Имовинско – правни односи;
 15. Одборничка питања.
Подијелите вијест