Најава: Петнаеста редовнa сједницa Скупштине општине Гацко

Петнаеста редовнa сједницa Скупштине општине Гацко oдржаће се у четвртак, 24. новембра. Сједница ће се одржати у сали Скупштине општине са почетком у 10 часова.

ДНЕВНИ РЕД

 1. Записник са Четрнаесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 26.10.2022. године;
 2. Нацрт Ребаланса буџета општине Гацко за 2022. годину;
 3. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о усвајању Плана капиталних улагања општине Гацко за 2022. годину;
 4. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о прихватању кредитног задужења општине Гацко („Службени гласник општине Гацко“, број 3/22);
 5. Приједлог Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ОДЈП „Водовод и канализација“ са п.о. Гацко;
 6. Приједлог Одлуке о општим и техничким условима пружања водних услуга;
 7. Извјештај о стању културе на подручју општине Гацко за 2021. годину;
 8. Разрјешење члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Гацко;
 9. Именовање вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Гацко;
 10. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног огласа за избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Гацко;
 11. Одборничка питања.