Најава: Петнаеста редовна сједница Скупштине акционара ЈП “Водовод” А.Д. Гацко

Петнаеста редовна сједница Скупштине акционара ЈП ”ВОДОВОД” А.Д. Гацко, одржаће се у сриједу, 24. јула са почетком у 11:00 часова у  Управи  предузећа, ( Улица Солунских добровољаца бр.1)

                                             Д   Н   Е   В   Н   И     Р   Е   Д

  1. Усвајање записника са Четрнаесте сједнице Скупштине акционара Ј.П. “Водовод” а.д. Гацко,
  2. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2019. годину,
  3. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину,
  4. Разматрање и усвајање Ревизорског извјештаја Друштва за 2018. годину,
  5. Разматрање  и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2018. годину,
  6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године,
  7. Доношење одлуке о кредитном задужењу предузећа,
  8. Информација о реализацији предложених и усвојених плана мјера за превазилажење кризе у предузећу са 14. редовне сједнице скупштине акционара.

У случају да редовна сједница Скупштине акционара не буде одржана у заказано вријеме, поновљена сједница ће бити одржана 01. августа у 11:00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Увид у материјал се може извршити сваког радног дана у времену од 08 до 14 часова у Правној служби – управа предузећа у Ул. Солунских добровољаца бр. 1, у Гацку.

Позивају се представници Општине, Фонда за реституцију, Пензионог резервног фонда РС и акционари да лично или путем пуномоћника учествују у раду Скупштине акционара. Потпис даваоца пуномоћи мора бити овјерен код надлежног органа или овлаштеног лица у предузећу.