Најава: Дванаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко

У четвртак 17. јула, са почетком у 10:00 сати, одржаће се Дванаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко.

Сједница ће се одржати у сали СО-е Гацко.

На сједници ће бити разматрано 16. тачака дневног реда.

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. Записник са Десете редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 03.06.2014. године;
 2. Записник са Једанаесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 12.06.2014. године;
 3. Анализа стања у области пољопривредне дјелатности са приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње;
 4. Информација о стању локалних путева и улица (изградња и одржавање) и других јавних објеката од значаја за општину Гацко за 2013. годину;
 5. Приједлог Одлуке о разврставању локалних путева и улица на подручју општине Гацко;
 6. Извјештај о снабдијевању грађана Гацка питком водом са Приједлогом мјера;
 7. Извјештај о раду ЈП „Комус“ А.Д. Гацко о коришћењу средстава заједничке комуналне потрошње за 2013. годину;
 8.  Извјештај о раду Земљорадничке задруге Гацко за 2013. годину;
 9. Информацијао здравственом стању сточног фонда општине Гацко за 2013.годину овлашћеног ветеринарског инспектора;
 10. Извјештај Одбора за праћење намјенског коришћења кредитних средстава за период 01.06.2013. до 31.05.2014. године;
 11. Информација о броју незапослених на евиденцији Бироа Гацко;
 12. Извјештај о раду Борачке организације за 2013. годину;
 13. Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста за 2013. годину;
 14. Именовање чланова Одбора за жалбе општине Гацко;
 15. Именовање директора Јавне установе Центра за социјални рад Гацко;
 16. Одборничка питања.
Подијелите вијест