Најава: Двадесет другa редовнa сједницa СО-е Гацко

Двадесет другa редовнa сједницa Скупштине општине Гацко заказана је за сриједу 30. децембра. Сједница ће се одржати у сали СО-е Гацко са почетком у 10:00 часова.

Д Н Е В Н И Р Е Д :
:
1. Записник са Двадесет прве редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 02.12.2015. године.
2. Приједлог Програма коришћења прихода од посебних намјена за шуме у 2015. години.
3. Приједлог Програма о измјенама и допунама Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2015. годину.
4. Приједлог Ребаланса буџета општине Гацко за 2015. годину.
5. Приједлог Одлуке о извршењу Ребаланса буџета општине Гацко за 2015. годину.
6. Приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2016. годину.
7. Приједлог Буџета општине Гацко за 2016. годину.
8. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Гацко за 2016. годину.
9. Извјештај Комисије за вјерска питања за 2014. годину.
10. Приједлог Програма рада Скупштине општине Гацко за 2016. годину.
11. Приједлог Одлуке о изради стратешке процјене утицаја на животну средину Просторног плана општине Гацко 2014-2034. година.
12. Имовинско-правни односи.
13. Одборничка питања.

Подијелите вијест