Најава: Девета редовна сједница СО-е Гацко

Девета редовна сједница Скупштине општине Гацко, одржаће се у уторак, 01. априла 2014. године, у сали СО-е, са почетком у 10:00 сати.

За сједницу је предложено 18. тачака дневног реда.  

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 1. Записник са Седме редовне сједнице Скупштине општине Гацко, одржане дана 23.12.2013. године;
 2. Записник са Осме редовне сједнице Скупштине општине Гацко, одржане дана 30.12.2013. године;
 3. Извјештај о раду Скупштине општине Гацко за 2013. годину;
 4. Нацрт Статута о измјенама и допунама Статута општине Гацко;
 5. Извјештај по Плану мјера за отклањање недостатака по Извјештају Главне службе за ревизију Јавног сектора Републике Српске;
 6. Приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производење електричне енергије за 2014. годину;
 7. Приједлог Пограма рада заједничке комуналне потрошње за 2014. годину;
 8. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о комуналним накнадама;
 9. Приједлог Одлуке о привременом финансирању потреба Буџета општине Гацко за период 01.04. до 30.06.2014. године;
 10. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Општинским административним таксама;
 11. Приједлог Одлуке о раду и висини накнаде за рад члановима Управних одбора Јавних установа чији је оснивач општина Гацко;
 12. Приједлог Одлуке о висини накнаде за рад Општинске изборне комисије;
 13. Приједлог Одлуке о висини плата функционера општине Гацко;
 14. Приједлог Одлуке о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање локалних путева и улица у општини Гацко;
 15. Приједлог Одлуке о условима, критеријуму и начину додјеле гранта етажним власницима;
 16. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор предсједника и једног члана Општинске изборне комисије Гацко;
 17. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање Одбора за жалбе;
 18. Одборничка питања.
Подијелите вијест