Најава: Четврта редовна сједница Скупштине општине Гацко

Четвртa редовна сједница Скупштине општине Гацко заказана је у уторак, 04. маја, са почетком у 10 часова.

Сједница ће се одржати у сали Скупштине општине Гацко.

За сједницу је предложен следећи Дневни ред:

 1. Записник са Треће редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 18.03.2021. године;
 2. Проглашавање мандата одборника, давање и потписивање Свечане заклетве и Изјаве о поштовању етичког кодекса;
 3. Информација о пословању Јавног предузећа „Водовод“ А.Д. Гацко за 2020. годину, са пресјеком стања на дан 31.03.2021. године;
 4. Давање Сагласности на цјеновник комуналних услуга;
 5. Приједлог Одлуке о комуналном реду;
 6. Приједлог Програма коришћења средстава концесионе накнаде за коришћење електро-енергетских објеката остварених по основу Закона о концесијама за 2021. годину;
 7. Приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2021. годину;
 8. Приједлог Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2021. годину;
 9. Приједлог Плана коришћења јавних површина за 2021. годину;
 10. Приједлог Одлуке о привременом ослобађању физичких лица и самосталних предузетника од обавезе плаћања комуналне накнаде за 2021. годину;
 11. Информација о стању у области пољопривредне дјелатности за 2020. годину, са Приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње;
 12. Приједлог Програма рада са финансијским планом за 2021. годину, Јавне установе Информативно културни центар Гацко;
 13. Приједлог Одлуке о усклађивању Акта о оснивању Јавне установе Информативно културни центар Гацко;
 14. Приједлог Програма рада са финансијским планом за 2021. годину Јавне установе „Културно спортски центар“ Гацко;
 15. Приједлог Одлуке о брисању капитала Јавне установе „Културно спортски центар“ Гацко;
 16. Приједлог Програма рада са финансијским планом за 2021. годину Јавне здравствене установе Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко;
 17. Приједлог Програма рада са финансијским планом за 2021. годину Јавне установе Центар за социјални рад Гацко;
 18. Приједлог Програма рада са финансијским планом за 2021. годину Јавне установе „Туристичка организација општине Гацко“;
 19. Приједлог Одлуке о усклађивању Акта о оснивању Јавне установе „Туристичка организација општине Гацко“;
 20. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора из 2020. године;
 21. Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта;
 22. Приједлог Плана капиталних улагања Општине Гацко за 2021. годину;
 23. Приједлог Одлуке о изради Стратегије развоја општине Гацко за период 2022.-2027. године;
 24. Приједлог Одлуке о престанку важења Одлуке о висини награде за одстрел вука;
 25. Приједлог Одлуке о престанку важења Одлуке о расписивању јавног надметања за продају градског грађевинског земљишта у својини Општине Гацко („Службени гласник општине Гацко“, број 5/20).
 26. Именовање секретара Скупштине општине Гацко;
 27. Одборничка питања.
Подијелите вијест