Најава: Четрнаестa редовнa сједницa Скупштине општине Гацко

Четрнаестa редовнa сједницa Скупштине општине Гацко oдржаће се у сриједу, 26. октобра. Сједница ће се одржати у сали Скупштине општине са почетком у 10 часова.

ДНЕВНИ РЕД

 1. Записник са Тринаесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 12.07.2022. године;
 2. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Гацко;
 3. Приједлог Одлуке о суфинансирању куповине стамбене јединице са 20% средстава од купопродајне цијене Елек Радинки са статусом породице погинулог борца;
 4. Извјештај о извршењу Буџета општине Гацко и утрошку средстава буџетске резерве за период јануар-јун 2022. године;
 5. Извјештај о реализацији Програма коришћења прихода од посебних намјена за шуме за 2021. годину;
 6. Извјештај о стању спорта на подручју општине Гацко за 2021. годину;
 7. Извјештај о раду Јавне предшколске установе „Дјечији вртић“ Гацко за школску 2021/2022. годину и Програм рада са финансијским планом за 2023. годину;
 8. Информација о стању у области из основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину;
 9. Информација о стању у области из средњег образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину;
 10. Информација о раду Јавне установе Народна библиотека Гацко за 2021. годину;
 11. Информација о стању локалних путева и улица (изградња и одржавање) и других јавних објеката од значаја за општину Гацко за 2021. годину;
 12. Информација о стању у области јавног превоза општине Гацко за 2021. годину;
 13. Информација о стању јавног реда и мира као и безбједности у саобраћају на подручју општине Гацко у 2021. години и првој половини 2022. године;
 14. Разрјешење вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности због истека мандата;
 15. Именовање вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности;
 16. Имовинско-правни односи;
 17. Одборничка питања.

 

Подијелите вијест