Мјере продужене до 5. марта, музика уживо од 1. марта

​Републички штаб за ванредне ситуације одржао је јуче 68. сједницу, којом је предсједавао командант Штаба Радован Вишковић.

Републички штаб је донио Закључак о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона у Републици Српској, којим се у циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва до 05.03.2021. године забрањују:

1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица, 

2) сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе).

Овим закључком обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору те да се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.

Од обавезе ношења заштитне маске изузета су дјеца млађа од седам година живота, лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју, и лица које обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката.
Непоштовање ових мјера забране санкционисаће се у складу са Законом о јавном раду и миру и Законом о заштити становништва од заразних болести.

Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичку дистанцу од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.

Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да: услуге пружају заштићени маском, обавезно спроводе мјере дезинфекције, обезбиједе маске грађанима који користе њихове услуге, а немају их, придржавају се упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају.Од 01.03.2021. године дозвољава се организација музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

До 05.03.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 часа свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.).
До 05.03.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 22:00 часа свим приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).

До 05.03.2021. године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје. До 05.03.2021. године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, позоришта, музеји и сл.) дужни су: организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања, те да на улазу у објекат поставе  обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на његову површину.

Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

Републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин: на улазу у службене просторије ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

Правни субјекти као и републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења требају организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће. Надзор над спровођењем овог закључка спроводи Министарство унутрашњих послова, Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.
Јединице локалне самоуправе дужне су да своје акте усагласе са овим закључком, а у случају погоршане епидемиолошке ситуације на својој територији донесу рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене овим закључком и о томе обавијесте Републички штаб за ванредне ситуације.

Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској  се примјењују уз овај закључак.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Републички штаб за ванредне ситуације прихватио је Информацију о донацији директних антигенских тестова за доказивање „SARS-CoV-2“ јавним болничким установама. Републички штаб за ванредне ситуације одобрава донацију директних антигенских тестова за превенцију, сузбијање и отклањање пандемије вируса „SARS-CoV-2“ и болести COVID-19. Расподјела донације директних антигенских тестова извршиће се у складу са распоредним налогом.

Републички штаб за ванредне ситуације одобрава донацију личне заштитне опреме јавним здравственим установама у циљу заштите запослених и превенције ширења, сузбијања и отклањања вируса SARS-CoV-2. Расподјела донације личне заштитне опреме и средстава извршиће се у складу са налогом. За реализацију овог закључка задужује се Фонд здравственог осигурања Републике Српске